Skyrim Terimler Sözlüğü

Amulet of … – …. Madalyonu
Uriel Septim VII – 7.Uriel Septim
7,000 Steps – 7000 Basamak
Ebony – Abanoz
Ebony Battleaxe – Abanoz Cenkbaltası
Ebony Smithing – Abanoz Demirciliği
Ebony Mace – Abanoz Gürz
Ebony Dagger – Abanoz Hançer
Ebony Blade – Abanoz Kılıç
Ebony Sword – Abanoz Kılıç
Ebony Ingot – Abanoz Külçe
Ebony Ore – Abanoz Madeni
Ebony Arrow – Abanoz Ok
Ebony Claw – Abanoz Pençe
Ebony War Axe – Abanoz Savaş Baltası
Ebony Warhammer – Abanoz Savaşbalyozu
Ebony Bow – Abanoz Yay
Ebony Armor – Abanoz Zırh
Ebonyflesh – Abanozvücut
Abecean Sea – Abecean Denizi
Novice (kişi) – Acemi
Hag Rock Redoubt – Acuze Kayası Palankası
Greedy Man – Açgözlü Adam
Clearings – Açıklık
drawbridge – Açılır köprü
Bane of the Righteous – Adalet Katili
Mandrake Root – Adamotu Kökü
Adrenaline rush – Adrenalin patlaması
Aela’s Shield – Aela’nın Kalkanı
Aetherium Forge – Aetherium Ocağı
guttersnipe – Afacan
Mora Tapinella – Ağaç Mantarı
Torchbug Thorax – Ağaçböceği Gövdesi
Spriggans – Ağaçperileri
Spriggan – Ağaçperisi
Spriggan Sap – Ağaçperisi Özü
Slug famine – Ağır Izdırap
Heavy Armor – Ağır Zırh
Last Seed – Ağustos Ayı
Ahnurr’s anger – Ahnurr’un Öfkesi
Family Shield – Aile Kalkanı
White-Gold – Ak Altın
White-Gold Concordat – Ak Altın Antlaşması
White-Gold Tower wine – Ak Altın Kule Şarabı
White-Gold Tower – Ak Altın Kulesi
White River – Ak Nehir
White River Watch – Ak Nehir Mağarası
White Phial – Ak Sırça
White Cap – Ak Şapkalı Mantar
Halted Stream Camp – Akarca Kampı
Halted Stream Mine – Akarca Madeni
Covenant of Akatosh – Akatosh Anlaşması
Werevulture – Akbabaadam
Whiterun – Akçay
Whiterun Stables – Akçay Ahırı
Whiterun Military Camp – Akçay Askeri Kampı
Whiterun Stormcloak Camp – Akçay Fırtınapelerin Kampı
Whiterun Imperial Camp – Akçay İmparatorluk Kampı
Whiterun Hold – Akçay Mevki
Whiterun Catacombs – Akçay Yer altı Mezarları
Pale – Akdiyar
Pale Stormcloak Camp – Akdiyar Fırtınapelerin Kampı
Pale Imperial Camp – Akdiyar İmparatorluk Kampı
Pale Blade – Akdiyar Kılıcı
Pale Lady – Akdiyar Leydisi
Braidwood Inn – Akılkoru Hanı
Witbane – Aklaziyan
Whitewatch Tower – Akmuhafız Kulesi
Heljarchen Hall – Akorman Konağı
Fort Snowhawk – Akşahin Kalesi
Daughter of Twilight – Alacakaranlığın Kızı
Twilight – Alacakaranlık
Twilight Sepulcher – Alacakaranlık Kabri
Duskglow Crevice – Alacakaranlık Mağarası
Scorched Hammer – Alaz Çekiç
Caitiff – Alçak
Fetcher – Alçak
Illusory War Axe – Aldatıcı Savaş Baltası
Aldmeri Dominion – Aldmeri Hükümdarlığı
Alessandra’s Dagger – Alessandra’nın Hançeri
Alessian – Alessia Müridi
Alessian Empire – Alessian İmparatorluğu
Flames – Alev
Wall of Flames – Alev Duvarı
Flame Thrall – Alev Esiri
Conjure Flame Atronach – Alev İfriti Çağırma
Flame Cloak – Alev Pelerin
Pyromancy – Alevbüyücülüğü
Pyromancer – Alevbüyücüsü
Conjure Flaming Familiar – Alevli Kurt Çağırma
Great Lift at Alftand – Alftand Büyük Asansörü
Alftand Cathedral – Alftand Katedrali
Alftand Animonculory – Alftand Üretim Atölyesi
Uncommon Taste – Alışılmamış Lezzet
Scholar – Alim
Diadem of the Savant – Alim Tacı
Lower Steepfall Burrow – Alt Keskinkaya İni
Gold Diamond Necklace – Altın Elmas Kolye
Gold Diamond Ring – Altın Elmas Yüzük
Golden Ship Model – Altın Gemi Modeli
Gold Necklace – Altın Kolye
Golden Urn – Altın Kupa
Gold Ingot – Altın Külçe
Gold Ore – Altın Madeni
Golden Claw – Altın Pençe
Gold Sapphire Ring – Altın Safir Yüzük
Gold and Ruby Circlet – Altın ve Yakut Taç
Gold and Emerald Circlet – Altın ve Zümrüt Taç
Gold Ruby Necklace – Altın Yakut Kolye
Gold Ring – Altın Yüzük
Gold Emerald Ring – Altın Zümrüt Yüzük
Goldenglow Estate – Altınateş Mülkü
Goldenrock Mine – Altınkaya Madeni
Alto Wine – Alto Şarabı
Unrelenting Force – Amansız Güç
Warehouse – Ambar
Amethyst – Ametist
Fort Amol – Amol Kalesi
Amren’s Family Sword – Amren’in Aile Kılıcı
Andurs’ Amulet of Arkay – Andurs’un Arkay Madalyonu
Anga’s Mill Common House – Anga’nın Değirmenevi
Anga’s Mill – Anga’nın Değirmeni
Angeline’s Aromatics – Angeline’nin Lezzetleri
Angi’s Camp – Angi’nin Kampı
Angi’s Bow – Angi’nin Yayı
Anise’s Cabin – Anise’nin Kulübesi
popular saying – Anonim
Ansilvund Excavation – Ansilvund Kazı Alanı
Ansilvund Burial Chambers – Ansilvund Mezar Odaları
Mount Anthor – Anthor Dağı
House of Curiosities – Ender Eşyalar Müzesi
Ancient’s Ascent – Antikbayır
Sweep – Arakçılık
Sweep Job – Arakçılık Görevi
Evening Star – Aralık Ayı
Arcadia’s Cauldron – Arcadia’nın Kazanı
Juni berries – Ardıç üzümü
Juniper Berries – Ardıç üzümü
Pine Thrush Egg – Ardıçkuşu Yumurtası
Mead with Juniper Berry – Ardıçüzümlü Bal-Şarabı
Aretino Family Heirloom – Aretino Aile Yadigarı
Aretino Residence – Aretino Konağı
Argonian – Argonyalı
Argonian Ale – Argonyalı Birası
Argonian Assemblage – Argonyalı Limanevi
Bee – Arı
Beehive Husk – Arı Kovanı Kabuğu
Bee and Barb – Arı ve Kanca
Priesthood of Arkay – Arkay Ruhbankardeşliği
Arnleif and Sons Trading Company – Arlef ve Oğlu Alışveriş Şirketi
Summon Arniel’s Shade – Arniel’in Tayfını Çağır
Isle of Artaeum – Artaeum Adası
Residual Energy – Artık Enerji
Throat of the World – Arz’ın Soluğu
Staff – Asa
Honningbrew Mead – Aselmaya Bal-şarabı
Honningbrew Basement – Aselmaya Bodrumu
Honningbrew Decanter – Aselmaya Karafı
Honningbrew Boilery – Aselmaya Kaynatma Yeri
Honningbrew Meadery – Aselmaya Şaraphanesi
Honningbrew – Aselmayası
Asgeir’s Wedding Band – Asgeir’in Evlilik Yüzüğü
Rebel’s Cairn – Asi Mezarı Mağarası
Mercenary – Asker
Military Forts – Askeri Kaleler
Military Camps – Askeri Kamplar
Hanging Moss – Asma Yosunu
Boulderfall Cave – Asmataş Mağarası
Lovers’ Days – Aşıklar Günleri
Horse – At
Horse Haunch – At Butu
Horse Hide – At Derisi
Horse Meat – At Eti
Ancestor’s Wrath – Atagazabı
Ancestor Moth – Atagüve
Ancestor Glade – Atakoru
Ataxia – Ataksi
Forebears’ Holdout – Ataların Direnişi
Fire Mage – Ateş Büyücüsü
fire festival – Ateş festivali
Fire Storm – Ateş Fırtınası
Firebolt – Ateş Oku
Fire Wizard – Ateş Sihirbazı
Fire Rune – Ateş Tuzağı
Fire Salt – Ateş Tuzu
Torchbug – Ateşböceği
Resist Fire – Ateşe Direnç
firebeard – Ateşsakal
Falk Firebeard – Ateşsakal Falk
Fire Breath – Ateşten Nefes
Fireball – Ateştopu
Flame Atronach – Atev İfriti
Horse-crusher – At-ezen
Atheron Residence – Atheron Konağı
Hunting Grounds – Av Sahası
Hunting Bow – Av Yayı
Hunter – Avcı
Hunter’s Rest – Avcı Barakası
Hunts-wife – avcı-eşi
Predator’s Grace – Avcının Fazileti
Bow Of The Hunt – Avlanma Yayı
Avulstein Gray-Mane – Avulstein Kıryele
Moon Amulet – Ay Madalyonu
Moon Sugar – Ay Şekeri
Frost – Ayaz
Frostbite – Ayaz
Frost Thrall – Ayaz Esiri
Frostbite Spider – Ayaz Örümceği
Frost Salt – Ayaz Tuzu
Resist Frost – Ayaza Direnç
frostfeed – ayazbesleyen
Frostwheat – Ayazbuğdayı
Frostflow Lighthouse – Ayazdöken Deniz Feneri
Cronvangr Cave – Ayazeden Mağarası
Lunar Steel Mace – Ayçeliği Gürzü
Lunar Steel Sword – Ayçeliği Kılıcı
Lunar Steel War Axe – Ayçeliği Savaş Baltası
Lunar Iron Mace – Aydemiri Gürzü
Lunar Iron Sword – Aydemiri Kılıcı
Lunar Iron War Axe – Aydemiri Savaş Baltası
Moon-born – Aydoğan
Horker Tusk – Aygır Dişi
Horker Meat – Aygır Eti
Horker Loaf – Aygır Köftesi
Stallion Potion – Aygır Özsuyu
Horker Stew – Aygır Yahnisi
Bear – Ayı
Bear Claws – Ayı Pençeleri
Werebear – Ayıadam
Ritual Stone – Ayin Taşı
Bonewalker – Aylakkemik
Mirror – Ayna
Sundered Towers – Ayrık Kuleler
Bonestrewn Crest – Ayrıkkemik Tepesi
Sunderstone Gorge – Ayrıktaş Oluğu
Satchel of Moon Sugar – Ayşekeri Çantası
Moonstone – Aytaşı
Moonstone Ore – Aytaşı Madeni
Least Leved Porcupine – Az Sevilen Kirpi
Azura’s Star – Azura Yıldızı
Azura’s Star Interior – Azura Yıldızı Alemi
Azura’a Prophecy – Azura’nın Kehaneti
Binding Spell – Bağlama Büyüsü
Oath of Allegiance – Bağlılık Yemini
Spiced Beef – Baharatlı Sığır Eti
Autumnwatch Tower – Baharnöbeti Kulesi
Grisvar the Unlucky – Bahtsız Grisvar
Warrens – Bakımevi
Copper – Bakır
Copper and Onyx Circlet – Bakır ve Akik Taç
Copper and Moonstone Circlet – Bakır ve Aytaşı Taç
Copper and Sapphire Circlet – Bakır ve Safir Taç
Copper and Ruby Circlet – Bakır ve Yakut Taç
Haromir of Copper and Tea – Bakırçaylı Haromir
Malachite – Bakırtaşı
Malachite Ore – Bakırtaşı Madeni
Honey – Bal
Honeycomb – Bal Peteği
barrel of mead – Bal şarabı varili
Balbus’s Fork – Balbus’un Çatalı
hemlock – baldıran otu
Honeystrand Cave – Balhırsızı Mağarası
Honeyside – Balkenar
Honey Nut Treat – Ballı Ceviz Şekeri
Balmora blue – Balmora Şarabı
Mead – Bal-Şarabı
Balwen’s Ornamental Ring – Balwen’in Süs Yüzüğü
Hammer – Balyoz
Warhammer – Balyoz
Hammerfell – Balyozyurt
Shacks – Barakalar
Barenziah’s Crown – Barenziah Tacı
Crown of Barenziah – Barenziah Tacı
Stones of Barenziah – Barenziah’ın Taşı
Pressure plate – Basınç levhası
Apprentice (kilit) – Basit
Arch-Mage – Baş Büyücü
Arch-Mage’s Quarters – Baş Büyücü Karargahı
Alteration – Başkalaşım
Potion of Alteration – Başkalaşım İksiri
Philter of Alteration – Başkalaşım İlacı
Elixir of Alteration – Başkalaşım Özsuyu
Draught of Alteration – Başkalaşım Şurubu
Firsthold – Başkale
Prior – Başrahip
Marsh-friend – Bataklık Dostu
Swamp Fungal Pod – Bataklık Tomurcuğu
Western Watchtower – Batı Gözetleme Kulesi
Colovian West – Batı Koloviyan
Flag – Bayrak
Belethor’s General Goods – Belethor’un Temel Eşyalar Mağazası
Berit’s Ashes – Berit’in Külleri
Clear Skies – Berrak Sema
Clearspring Tarn – Berrakpınar Dağgölü
Clearspring Cave – Berrakpınar Mağarası
Lord Stone – Bey Taşı
White Hall – Beyaz Köşk
Knife – Bıçak
Knifepoint Ridge – Bıçakucu Bayırı
Knifepoint Mine – Bıçakucu Madeni
Lumber Mills – Bıçkıevleri
Beef Stew – Biftek Güveci
Honed Ancient Nord Greatsword – Bilenmiş Büyük Kadim Kuzeyli Kılıcı
Honed Ancient Nord Sword – Bilenmiş Kadim Kuzeyli Kılıcı
Honed Ancient Nord Battle Axe – Bilenmiş Kadim Kuzeyli Savaş Baltası
Honed Draugr War Axe – Bilenmiş Metfun Savaş Baltası
Honed Falmer Sword – Bilenmiş Yitikelf Kılıcı
Honed Falmer War Axe – Bilenmiş Yitikelf Savaş Baltası
ingredient – Bileşen
Grindstone – Bileytaşı
Voice of Wisdom – Bilgeliğin Sesi
Unknowable – Bilinmeyen
Mind of a Madman – Bir delinin aklı
Ale – Bira
Beer – Bira
Birna’s Oddments – Birna’nın Döküntüleri
Sacellum of Boethiah – Boethiah Mabedi
Boethiah’s Conduit – Boethiah’ın Kuklası
Bolar’s Oathblade – Bolar’ın Ant Kılıcı
Borvir’s Dagger – Borvir’in Hançeri
Blank Lexicon – Boş Lügat
Empty Skooma Bottle – Boş Skooma Şişesi
Empty Wine Bottle – Boş Şarap Şişesi
Horn – Boynuz
Rout – Bozgun
Fort Greymoor – Bozkır Kalesi
Graywinter Watch – Bozkır Mağarası
Riftweald Manor – Bozkır Malikanesi
Bromjunaar Sanctuary – Bromjunaar Tapınağı
Pamphlet – Broşür
Brunwulf Free-Winter – Brunwulf Hürkış
Ruins of Bthalft – Bthalft Harabeleri
Reeking Tower – Buğulu Kule
Censer – Buharlık
Steamscorch Mine – Buharyakan Madeni
Cloud Ruler Temple – Bulut Hakim Tapınağı
Steal From – Buradan Çal
Taproot – Burgukök
Burguk’s Longhouse – Burguk’un Hilalevi
Ice Mage – Buz Büyücüsü
Ice Spike – Buz Dikeni
Wall of Frost – Buz Duvarı
Frost Dragon – Buz Ejderhası
Ice Storm – Buz Fırtınası
Ice Wraith – Buz Hayaleti
Ice Wraith Teeth – Buz Hayaleti Dişi
Frost Atronach – Buz İfriti
Conjure Frost Atronach – Buz İfriti Çağırma
Ice Wolf – Buz Kurdu
Icy Spear – Buz Mızrağı
Frost Breath – Buz Nefesi
Frost Cloak – Buz Pelerin
Ice Wizard – Buz Sihirbazı
Frost Troll – Buz Trolü
Frost Rune – Buz Tuzağı
cyromancer – Buzatan
Chill – Buzdam
Ice-vein – Buz-damar
Chillrend – Buzkoparan
Icerunner – Buzkoşan
Wreck of the Icerunner – Buzkoşan Enkazı
Icewater Jetty – Buzlusu İskelesi
Bleakcoast Cave – Buzsahil Mağarası
Glacial Crevice – Buzul Gedik
Nightingale – Bülbül
Nightingales – Bülbüller
Eidar Cheese Wheel – Bütün Eidar Peyniri
Goat Cheese Wheel – Bütün Keçi Peyniri
Magic – Büyü
Magic Resistance – Büyü Direnci
Grimoire – Büyü Kitabı
Spellcasting Skill – Büyü Kullanma Becerisi
Law of Casting – Büyü Kuralları
caster – Büyücü
Mage – Büyücü
Mage fire – Büyücü Ateşi
Mages Guild – Büyücüler Loncası
Synod – Büyücüler Meclisi
Ebony Greatsword – Büyük Abanoz Kılıç
Great Hunt – Büyük Av
Dwarven Greatsword – Büyük Cüce Kılıcı
Steel Greatsword – Büyük Çelik Kılıç
Great Collapse – Büyük Çöküş
Daedric Greatsword – Büyük Daedra Kılıcı
Large Decorative Dwemer Strut – Büyük Dekoratif Dwemer Dayanağı
Iron Greatsword – Büyük Demir Kılıç
Large Dwemer Strut – Büyük Dwemer Dayanağı
Large Dwemer Plate Metal – Büyük Dwemer Metal Plakası
Elven Greatsword – Büyük Elf Kılıcı
Large Antlers – Büyük Geyik Boynuzu
Silver Greatsword – Büyük Gümüş Kılıç
Greatsword – Büyük Kılıç
Glass Greatsword – Büyük Kristal Kılıcı
Greater Soul Gem – Büyük Ruh Cevheri
Great Hall – Büyük Salon
Great War – Büyük Savaş
Grand Healing – Büyük Şifa
Grandmaster – Büyük Usta
Large Mudcrab – Büyük Yengeç
Bound Battleaxe – Büyülü Cenk Baltası
Magic Anomaly – Büyülü Erke
Bound Sword – Büyülü Kılıç
Bound Arrow – Büyülü Ok
Bound Bow – Büyülü Yay
Stalhrim – Büyülübuz
Hag – Cadı
Witch – Cadı
Hag’s Cure – Cadı İlaçları
Coven – Cadılar Meclisi
Hag’s End – Cadının Sonu
Witchmist Grove – Cadısisi Koruluğu
Calcelmo’s Stone Rubbing – Calcelmo’nun Taş Kabartması
Calcelmo’s Ring – Calcelmo’nun Yüzüğü
Tumblerbane Gloves – Cambaz Eldivenleri
Beast Form – Canavar Bedeni
Borkul the Beast – Canavar Borkul
Beastblood – Canavar Kanı
Drainheart Sword – Canemen Kılıç
Markynaz – Cani
Slayer – Cani
Erik the Slayer – Cani Erik
Detect Life – Canlı Algılama
Caller – Celbeden
Executioner – Cellat
Headsman’s Axe – Cellat Baltası
Executioner’s Hood – Cellat Başlığı
Horn of Summoning – Celp Çağrısı
Battle Axe – Cenk Baltası
Courage – Cesaretlendirme
Reanimate Corpse – Ceset Canlandır
Gem – Cevher
Jails – Cezaevleri
Cheydinhal Sanctuary – Cheydinhal Tapınağı
Cicero’s Hat – Cicero’nun Şapkası
Cidhna Mine – Cidhna Madeni
World-eater – Cihanyiyen
World-Devourer – Cihanyutan
Hob’s Fall Cave – Cintutan Mağarası
Quicksilver – Civa
Quicksilver Ingot – Civa Külçesi
Quicksilver Mine – Civa Madeni
Quicksilver Ore – Civa Madeni
Clavicus Vile’s Masque – Clavicus Vile Maskesi
Benevolence – Cömertlik
Dwarf/dwarven – cüce
Dwarven Battleaxe – Cüce Cenkbaltası
Dwarven Smithing – Cüce Demirciliği
Dwarven Mace – Cüce Gürzü
Dwarven Dagger – Cüce Hançeri
Dwarven Ruins – Cüce Harabeleri
Dwarven Sword – Cüce Kılıcı
Dwarven Centurion – Cüce Kumandanı
Dwarven Sphere – Cüce Küre
Dwarven Sphere Centurion Arrow – Cüce Küre Kumandan Oku
Dwarven Metal – Cüce Metali
Dwarven Metal Ingot – Cüce Metali Külçesi
Dwarven Arrow – Cüce Oku
dwarven automaton – Cüce otomatı
Dwarven Spider – Cüce Örümcek
Dwarven War Axe – Cüce Savaş Baltası
Dwarven Warhammer – Cüce Savaşbalyozu
Dwarven Oil – Cüce Yağı
Dwarven Bow – Cüce Yayı
Flora of Cyrodiil – Cyrodiil bitkileri
Empress of Cyrodiil – Cyrodiil İmparatoriçesi
Cyrodilic Brandy – Cyrodiil Konyağı
Natives of Cyrodiil – Cyrodiil Yerlileri
Ayleid lords of Cyrodiil – Cyrodiil’in Ayleid Lordları
Ayleid-ruled areas of Cyrodiil – Cyrodiil’in Ayleid’e ait alanları
West Weald of Cyrodiil – Cyrodiil’in Batı Ormanları
Cyrodiil’s Cloud Ruler Temple – Cyrodiil’in Bulut Hakim Tapınağı
A Social History of Cyrodiil – Cyrodiil’in Sosyal Tarihi
Force Without Effort – Çabasız Güç
Era – Çağ
Conjuration – Çağrı
Fence – Çalıntı Mal Tüccarı
Workbench – Çalışma Tezgahı
Pine Forest – Çam Ormanı
Evergreen Grove – Çamlıca Koruluğu
Cragwallow Slope – Çamurluyokuş Mağarası
Watcher of the Wheel – Çarkın Gözcüsü
Warped Soul Gem – Çarpık Ruh Cevheri
Fork – Çatal
Agent of Strife – Çatışma Temsilcisi
Cobbler – Çaylak
Steel – Çelik
Steel Battleaxe – Çelik Cenkbaltası
Steel Smithing – Çelik Demirciliği
Steel Dagger – Çelik Hançer
Steel Sword – Çelik Kılıç
Steel Battleaxe of Fiery Souls – Çelik Kızgın Ruhlar Cenkbaltası
Steel Ingot – Çelik Külçe
Steel Plate – Çelik Levha
Steel Arrow – Çelik Ok
Steel War Axe – Çelik Savaş Baltası
Steel Warhammer – Çelik Savaşbalyozu
Skyforge Steel Sword – Çelik Semaocağı Kılıcı
Notched Pickaxe – Çentikli Kazma
Supple Ancient Nord Bow – Çevik Kadim Kuzeyli Yayı
Falmer Supple Bow – Çevik Yitikelf Yayı
Rimerock Burrow – Çevrekaya Oyuğu
Frenzy – Çıldırtma
Otar the Mad – Çılgın Otar
pelagius the mad – Çılgın Pelagius
Wabbajack – Çılgındeğnek
Apprentice (kişi) – Çırak
Apprentice Necromancer – Çırak Ölüçağıran
Apprentice Stone – Çırak Taşı
Flower Basket – Çiçek Sepeti
Double-Distilled Skooma – Çift Damıtılmış Skooma
dual casting – çifte büyü
dual wielding – çifte silah
Two-Handed – Çift-Elli
Raw Beef – Çiğ Sığır Eti
Raw Rabbit Leg – Çiğ Tavşan Budu
Nails – Çiviler
Boots – Çizme
Novice (kilit) – çok basit
Master (kilit) – çok karmaşık
You’re all heart. – Çok nazik ve cömertsiniz.
Pot – Çömlek
Pit – Çukur
Pit Fights – Çukur Dövüşleri
Pit Wolf – Çukur Kurdu
Rockwallow Mine – Çukurkaya Madeni
Daedric – Daedra
Daedric Battleaxe – Daedra Cenkbaltası
Expel Daedra – Daedra Defet
Daedric Prince of Madness – Daedra Delilik Prensi
Daedric Smithing – Daedra Demirciliği
Daedric Mace – Daedra Gürzü
Daedric Dagger – Daedra Hançeri
Daedra Heart – Daedra Kalbi
Daedric Sword – Daedra Kılıcı
Daedric Arrow – Daedra Oku
Daedric Princess – Daedra Prensesi
Daedric Prince – Daedra Prensi
Daedric War Axe – Daedra Savaş Baltası
Daedric Warhammer – Daedra Savaşbalyozu
Daedric Bow – Daedra Yayı
Command Daedra – Daedraya Hükmet
Agent of Subterfuge – Dalavere Temsilcisi
Alembic – Damıtıcı
Danica Pure-Spring – Danica Saf-Pınar
Dancer’s Flute – Dansçının Flütü
Gallows Rock – Darağacı Kalesi
Mill – Değirmen
Madhouse – Delievi
Madness – Delilik
God of Madness – Delilik Tanrısı
Iron – Demir
Iron Battleaxe – Demir Cenkbaltası
Iron Mace – Demir Gürz
Steel Mace – Demir Gürz
Iron Dagger – Demir Hançer
Iron Fittings – Demir Hırdavatlar
Iron Sword – Demir Kılıç
iron breaker – Demir kıran
Iron Ingot – Demir Külçe
Iron Ore – Demir Madeni
Iron Arrow – Demir Ok
Iron Claw – Demir Pençe
Iron War Axe – Demir Savaş Baltası
Iron Warhammer – Demir Savaşbalyozu
Ironbind Barrow – Demirbağ Höyüğü
Forge – Demirci Ocağı
Forge-Wife – Demirci-Eş
Blacksmith Quarters – Demirciler Meskeni
Smithing – Demircilik
Forgemaster – Demirciustası
Forgemaster’s Fingers – Demirciustası’nın Parmakları
Ironhand Gauntlets – Demir-El Eldivenleri
Iron-Breaker – Demirkıran
Iron-Breaker Mine – Demirkıran Madeni
Ironflesh – Demirvücut
Hall of Countenance – Denge Salonu
Horker – Deniz Aygırı
Lighthouse – Deniz Feneri
Sea Cave – Deniz Mağarası
Wreck Of The Brinehammer – Denizbalyozu Enkazı
Sailor’s Repose – Denizcinin Huzuru
Brinewater Grotto – Denizsuyu Mağarası
Leather – Deri
Tannery Rack – Deri Tezgahı
Hall of Rumination – Derin Düşünce Salonu
From-Deepest-Fathoms – Derin Kulaç
Deepwood Redoubt – Derinkoru Palankası
Deepwood Vale – Derinkoru Vadisi
Sea Squall – Derya Bora
Giant – Dev
Chaurus Hunter Antennae – Dev Avcı Çıyan Anteni
Giant Frostbite Spider – Dev Ayaz Örümceği
Giant lichen – Dev ciğerotu
Chaurus – Dev Çıyan
Chaurus Eggs – Dev Çıyan Yumurtası
Giant Camp – Dev Kampı
Giant’s Grove – Dev Koruluğu
Silt strider – Dev Kumaşan
Chaurus Reaper – Dev Orakçı Çıyan
Giant’s Toe – Dev Parmağı
Grand Soul Gem – Dev Ruh Cevheri
Giant Club – Dev Sopası
Giant Mudcrab – Dev Yengeç
Thirstle – Deve Dikeni
Thistle Branch – Deve Dikeni
Mortar and Pestle – Dibek ve Tokmak
Dibella Statue – Dibella Heykeli
Statue of Dibella – Dibella Heykeli
Altar of Dibella – Dibella Sunağı
Chapel of Dibella – Dibella Şapeli
Temple of Dibella – Dibella Tapınağı
Mark of Dibella – Dibella Taşı
Marks of Dibella – Dibella Taşları
Agent of Dibella – Dibella Temsilcisi
Sybil of Dibella – Dibella’nın Sibili
Standing Stone – Dikili Taşlar
Beggar’s Row – Dilenci Barınağı
Listener – Dinleyici
Pitchfork – Diren
Tusk – Diş
Mjoll The Lioness – Dişi Aslan Mjoll
Jagged Crown – Dişli Taç
Eastmarch – Doğu Hududu
Eastmarch Imperial Camp – Doğu Hududu İmparatorluk Kampı
East Empire Shipping Map – Doğu Krallığı Nakliye Haritası
East Empire Company – Doğu Krallığı Şirketi
East Empire Company Warehouse – Doğu Krallığı Şirketi Ambarı
Tomato – Domates
Tomato Soup – Domates Çorbası
Cold Rock Pass – Donuk Kaya Geçidi
Frost River Farm – Donuk Nehir Çiftliği
Frozen Hearth – Donuk Ocak
Pinefrost Tower – Donukçam Kulesi
Frostmere Depths – Donukgöl Derinlikleri
Frostmere Crypt – Donukgöl Mahzenmezarı
Frostfruit Inn – Donukmeyve Hanı
Castle Dour – Dour Kalesi
Cast Iron Pot – Dökme Demir Tencere
Smelter – Döküm Ocağı
Four Skull Lookout – Dört Kafa Gözlemevi
Four Shields Tavern – Dört Kalkan Tavernası
Crossroads Watchtower – Dörtyol Kulesi
Dravin’s Bow – Dravin’in Yayı
Drelas’ Cottage – Drelas’ın Kulübesi
Conjure Dremora Lord – Dremora Efendisi Çağırma
House Dres – Dres Hanesi
Widow’s Watch Ruins – Dul Gözcü Harabeleri
Steamcrag Camp – Dumanlıkaya Kampı
Dunmeth Pass – Dunmeth Geçidi
Fort Dunstad – Dunstad Kalesi
Summon Durnehviir – Durnehviir Çağrısı
Clairvoyance – Durugörü
Dushnikh Mine – Dushnikh Madeni
Heist – Dükkan soygunu
Heist Job – Dükkan Soygunu Görevi
Stores – Dükkanlar
Dreamworld – Düşalemi
Fort Fellhammer – Düşençekiç Kalesi
Fellglow Keep – Düşenkor Kalesi
Dreamstride – Düşgezi
Plains District – Düzlük Mahallesi
Dwemer Puzzle Cube – Dwemer Bulmaca Küpü
Dwemer Cog – Dwemer Çarkı
Dwemer Gear – Dwemer Dişlisi
Dwemer Ruins – Dwemer Harabeleri
Dwemer Gyro – Dwemer Jiroskobu
Dwemer Dish – Dwemer Kabı
Dwemer Bowl – Dwemer Kasesi
Dwemer Cup – Dwemer Kupası
Dwemer Lever – Dwemer Levyesi
Dwemer Scrap Metal – Dwemer Metal Parçası
Dwemer Bolt – Dwemer Oku
Dwemer Plate – Dwemer Tabağı
Dwemer Pan – Dwemer Tavası
You’re it! – Ebe!
Evergloam – Ebedifecir
Deathbell – Ecelçanı
Doomstone – Eceltaşı
Master Vampire – Efendi Vampir
Mythic Dawn – Efsanevi Şafak
Mythic Dawn Robes – Efsanevi Şafak Giysileri
magicka – Efsun
Non-magical – Efsunlanmamış
Lord of Domination – Egemenlik Hükümdarı
Bent Dwemer Scrap Metal – Eğik Dwemer Metal Parçası
Eidar Cheese Wedge – Eidar Peyniri Parçası
Dragonfires – Ejder Alevleri
Dragon’s Breath Mead – Ejder Nefesi Şarabı
Dragon Priest – Ejder Ruhbanı
Dragon Priest Staff – Ejder Ruhbanı Asası
Dragon Priest Dagger – Ejder Ruhbanı Hançeri
Dragon Priest Hevnoraak – Ejder Ruhbanı Hevnoraak
Wyrm – Ejder soyu
Dragon God – Ejder Tanrı
Dragon Cult – Ejder Tarikatı
Dragonbane – Ejderbela
Dovahcore Helmet – Ejderdamarı Miğferi
Dragonborn – Ejderdoğan
Dragonslayer – Ejderha Avcısı
Call Dragon – Ejderha Çağrısı
Dragon Mound – Ejderha Çemberi
Dragon’s Tongue – Ejderha Dilli
Map of Dragon Burials – Ejderha Gömütlerinin Haritası
Dragon Burial Mound – Ejderha Kabir Çemberi
Dragon Bridge – Ejderha Köprüsü
Dragon Bridge Lumber Camp – Ejderha Köprüsü Kereste Kampı
Dragon Bridge Overlook – Ejderha Köprüsü Yamacı
Dragon Scales – Ejderha Pulları
Dragon Infusion – Ejderha Telkini
Dragon Lairs – Ejderha Yuvaları
Dragon Heartscales – Ejderha Yürekpulları
Dragon Armor – Ejderha Zırhı
Dragonhide – Ejderhaderisi
Dragontooth Crater – Ejderhadişi Oyuğu
Dragon War – Ejderhalar Savaşı
Dragonscale – Ejderhapulu
Dragonplate – Ejderkatman
Dragonsreach – Ejderkonak
Dragonbridge – Ejderköprüsü
Dragonguard – Ejdermuhafızı
Annals of the Dragonguard – Ejdermuhafızı Tarihi
Dragonstone – Ejdertaşı
Dragonskin – Ejderteni
Dragonrend – Ejderyıkan
Frostfall – Ekim Ayı
Rockjoint – Eklemkıran
Bread – Ekmek
Ectoplasm – Ektoplazma
emissary – elçi
Third Emissary – Elçi Yardımcısı.
Hall of the Elements – Elementler Salonu
Elven – Elf
Hunt the Elf – Elf Avlamaca
Elven Battleaxe – Elf Cenkbaltası
Elven Smithing – Elf Demirciliği
Elven Mace – Elf Gürzü
Elven Dagger – Elf Hançeri
Elven Sword – Elf Kılıcı
Elves Ear – Elf Kulağı
Elven Arrow – Elf Oku
Elven War Axe – Elf Savaş Baltası
Elven Warhammer – Elf Savaşbalyozu
Elven Bow – Elf Yayı
Elven Armor – Elf Zırhı
Merethic Era – Elflerin Çağı
Elgrim’s Elixirs – Elgrim’in İksirleri
Apple Cabbage Stew – Elmalı Lahana Güveci
Apple Pie – Elmalı Turta
Diamond – Elmas
Diamond Claw – Elmas Pençe
Elsweyr Fondue – Elsweyr Fondü
Calixto’s House of Curiosities – Endertaşlar Müzesi
Endon’s Silver Mold – Endon’un Gümüş Kalıbı
Block – Engelleme
Deep Folk Crossing – Engin Kavim Köprüsü
Reachcliff – Enginkayalık
Reachcliff Cave – Enginkayalık Mağarası
Reachwind Eyrie – Enginrüzgar Kulesi
Reachwater Rock – Enginsu Mağarası
Reach – Enginyurt
Reach Stormcloak Camp – Enginyurt Fırtınapelerin Kampı
Reachmen – Enginyurt Halkı
Reach Imperial Camp – Enginyurt İmparatorluk Kampı
Machination – Entrika
Unmelting Snow – Erimeyen Kar
Essence Extractor – Esans Çıkarıcı
Artifact – Eser
Thrall – Esir
Draugr Thrall – Esir Metfun
Old Hroldan – Eski Hroldan
Old Hroldan Inn – Eski Hroldan Hanı
Boots of the Old Gods – Eski Tanrıların Çizmeleri
Helmet of the Old Gods – Eski Tanrıların Miğferi
Gauntlets of the Old Gods – Eski Tanrıların Zırh Eldivenleri
Armor of the Old Gods – Eski Tanrıların Zırhı
Shopkeeper – Esnaf
Equilibrium – Eşitleme
Black-Briar Reserve – Etkili K. Funda Şarabı
Burglary Job – Ev Soygunu Görevi
Bond of Matrimony – Evlilik Yüzüğü
Wedding Ring – Evlilik Yüzüğü
Homecooked Meal – Evyapımı Yemek
Hearthfire – Eylül Ayı
Faldar’s Tooth – Faldar’ın Dişi
Falkreath Hold – Falkreath Bölgesi
Falkreath Stormcloak Camp – Falkreath Fırtınapelerin Kampı
Falkreath Watchtower – Falkreath Gözetleme Kulesi
Falkreath Imperial Camp – Falkreath İmparatorluk Kampı
Falkreath Barracks – Falkreath Kışlası
Mortal – Fani
Farengar’s Frost Salt – Farengar’ın Ayaz Tuzları
Beneficial Spell – Faydalı Büyü
bouncer – Fedai
Doom Drum – Felaket Bandosu
Paralysis – Felç
Paralyze – Felç
Paralyzation – Felç etme
Lantern – Fener
Fenn’s Gulch Mine – Fenn’in Çiftgeçit Madeni
Baked Potatoes – Fırınlanmış Patates
Storm Mage – Fırtına Büyücüsü
Storm Call – Fırtına Çağrısı
Wall of Storms – Fırtına Duvarı
Storm Thrall – Fırtına Esiri
Storm Atronach – Fırtına İfriti
Stormblade – Fırtınakılıç
Stormcloak – Fırtınapelerin
Stormcloak rebels – Fırtınapelerin Asileri
Stormcloak Documents – Fırtınapelerin Belgeleri
Stormcloak Camps – Fırtınapelerin Kampları
Stormcloaks – Fırtınapelerinler
Whispering Fang – Fısıldayan Diş
Whispering Spirit – Fısıldayan Ruh
College of Whispers – Fısıltılar Koleji
Lady of Whispers – Fısıltıların Leydisi
Ivory Dragon Claw – Fildişi Ejderha Pençesi
Finn’s Lute – Finn’in Udu
Firiniel’s End – Firiniel’in Sonu
Fjola’s Wedding Band – Fjola’nın Evlilik Yüzüğü
Fjotli’s Silver Locket – Fjotli’nin Gümüş Madalyonu
Flute – Flüt
Forelhost – Forelkalesi
Fralia Gray-Mane – Fralia Kıryele
Froki’s Bow – Froki’nin Yayı
Froki’s Shack – Froki’nin Barakası
Briar – Funda
Briar Heart – Funda Kalbi
Drainspell Bow – Füsunemici Yay
Blade of Woe – Gam Hançeri
Unminded – Gamsız
Strange Amulet – Garip Madalyon
Gauldur Blackblade – Gauldur Karakılıcı
Gauldur Blackbow – Gauldur Karayayı
Gauldur Amulet – Gauldur Madalyonu
Gauldur Amulet Fragment – Gauldur Madalyonu Parçası
Night Mother – Gece Ana
Vigil/vigilant – Gece Gözcüsü
Hall of the Vigilant – Gece Gözcüsünün Kırevi
Night Eye – Gece Gözü
Night Mistress – Gece Hanım
Vampire Nightstalker – Gece Yırtıcı Vampir
Nightweaver – Gecedokuyan
Nightweaver’s Band – Gecedokuyan Yüzüğü
Falmer Nightprowler – Gecegezen Yitikelf
Nightcaller Temple – Gecegözcüleri Tapınağı
Champion of the Night – Gecenin Şampiyonu
Passwall – Geçitduvar
Passes – Geçitler
Lake Geir – Geir Gölü
Geirmund’s Hall – Geirmund’un Yeri
Advanced Armor – Gelişmiş Zırh
Model Ship – Gemi Modeli
General Tullius’ Coat – General Tullius’un Paltosu
General Tullius’ Armor – General Tullius’un Zırhı
Deer – Geyik
Venison – Geyik Eti
Venison Stew – Geyik Eti Güveci
Venison Chop – Geyik Pirzola
Traveler – Gezgin
Traveling Dignitary – Gezgin Yüksek Memur
Ghorbash’s Ancestral Axe – Ghorbash’ın Ata Baltası
Writ of Passage – Giriş Fermanı
Mistress of Mystery – Gizemin Gözdesi
Arcane University – Gizemli Sanatlar Üniversitesi
Mysterium Xarxes – Gizemli Xarxes Yazıtları
Ilinalta’s Deep – Gizemlisu Kalesi
Stealthy – Gizli iş
Agent of Stealth – Gizlilik Temsilcisi
Gjukar’s Monument – Gjukar Anıtı
Glenmoril Witch – Glenmoril Cadısı
Glenmoril Witch Head – Glenmoril Cadısı Kafası
Glenmoril Coven – Glenmoril Mağarası
cuirass – Göğüs Zırhı
sky-dome – Gök kubbe
Shadow Stone – Gölge Taşı
Agent of Shadow – Gölge Temsilcisi
Shadowscale – Gölgeavcı
Falmer Shadowmaster – Gölgeefendi Yitikelf
Shadowbanish Wine – Gölgekovan Şarabı
Mistress of Shadows – Gölgelerin Gözdesi
Embrace of Shadows – Gölgelerle Kucaklaşma
Falmer Shadowwalker – Gölgerevan Yitikelf
Shadowmere – Gölgeyele
Lakeview Manor – Gölmanzaralı Malikane
Seducer – Gönül Çelen
Proudspire Manor – Görkemlikule Malikanesi
Invisibility – Görünmezlik
Debate Hall – Görüşme Salonu
Ornate Drinking Horn – Gösterişli İçki Boynuzu
Eye – Göz
Eyeball – Göz küresi
Watchtowers – Gözetleme Kuleleri
Winking Skeever – Gözkırpan Sıçan
Night of Tears – Gözyaşı Gecesi
Gray Pine Goods – Gri Çam Mamülleri
Gray Quarter – Gri Mahalle
Bust of the Gray Fox – Gri Tilki Büstü
Greywater Grotto – Grisu Mağarası
Grosta’s Necklace – Grosta’nın Kolyesi
Guldun Rock – Guldun Kayası
Gourmet – Gurme
Drain Vitality – Güç Emme
Banded Iron – Güçlendirilmiş Demir
Kynval – Güçlü
Greater Ward – Güçlü Himaye
Turn Greater Undead – Güçlü Hortlak Defet
Brawny Prawn – Güçlü Karides
Silver Amethyst Ring – Gümüş Ametist Yüzük
Silver Crescents – Gümüş Ayçalar
Silver Hand – Gümüş El
Silver Hand Stratagem – Gümüş El Taktiği
Silver Sword – Gümüş Kılıç
Silver Necklace – Gümüş Kolye
Silver Ingot – Gümüş Külçe
Silverside Perch – Gümüş Levrek
Silver Ore – Gümüş Madeni
Silver Garnet Ring – Gümüş Nartaşı Yüzük
Silver Sapphire Necklace – Gümüş Safir Kolye
Silver and Sapphire Circlet – Gümüş ve Safir Taç
Silver Ring – Gümüş Yüzük
Silversmith – Gümüşçü
Silver-Blood – Gümüşkan
Silver-Blood Family Ring – Gümüşkan Aile Yüzüğü
Silver-Blood Inn – Gümüşkan Hanı
Silverdrift Lair – Gümüşkaya Sığınağı
Solar – Güneş
Fort Sungard – Güneş Muhafızı Kalesi
Orrery – Güneş Sistemi Modeli
South Shriekwind Bastion – Güney Feryatbora Burcu
South Skybound Watch – Güney Semaatan Geçiti
Southfringe Sanctum – Güneyşeridi Mağarası
Journal – Günlük
Silver Candlestick – Gümüş Şamdan
Silver and Moonstone Circlet – Gümüş ve Aytaşı Taç
Mace – Gürz
Autumnshade Clearing – Güztanı Açıklığı
Haafingar Stormcloak Camp – Haafingar Fırtınapelerin Kampı
Habd’s Remains – Habd’ın Kalıntıları
Runner – Haberci
Haelga’s Bunkhouse – Haelga’nın Misafirhanesi
Haemar’s Shame – Haemar’ın Utancı
Light Armor – Hafif Zırh
Traitor’s Post – Hain Makamı
Fine Boots – Halis Çizmeler
Fine Armguards – Halis Eldivenler
Halldir’s Cairn – Halldir’in Mezarı
Raw ore – Ham Maden
Sweet Roll – Hamur Tatlısı
Hamvir’s Rest – Hamvir’in Mezarı
Inn – Han
Dagger – Hançer
Razor – Hançer
Aedrome – Hangar
Lady Stone – Hanım Taşı
Ruin – Harabe
Robber’s Gorge – Harami Boğazı
Harmony – Harmoni
Harmonic energy – Harmonik enerji
Harmful Spell – Hasar Büyüsü
Grass Pod – Hasır Otu
Spiky Grass – Hasır Otu
Brittleshin Pass – Hassasbacak Geçiti
Resist Disease – Hastalığa Direnç
Resist Disease and Poison – Hastalığa ve Zehre Direnç
Pest Poison – Haşere Zehri
Carrot – Havuç
Ghost – Hayalet
Ghostblade – Hayalet Kılıcı
Phantom Sword – Hayalet Kılıç
Bard’s Leap Summit – Hayalet Ozan Geçiti
Sea of Ghosts – Hayaletler Denizi
Summon Spectral Assassin – Hayali Suikastçı Çağır
Tongue – Haykırıcı
Tongues – Haykırıcılar
Tale of the Tongues – Haykırıcıların Efsanesi
Animal Allegiance – Hayvan Desteği
Command Animal – Hayvanlara Hükmet
Treasury house – Hazine dairesi
Mid Year – Haziran
Hela’s Folly – Hela’nın Enkazı
Helgen Homestead – Helgen Çiftlikevi
Helgen Keep – Helgen Kalesi
Herebane’s Fortress – Herebane Kalkanı
Herebane’s Courage – Herebane’nin Cesareti
ledger – hesap defteri
Numbers Job – Hesap Defteri Görevi
Vanquishment – Hezimet
Robber’s Cove – Hırsız Sığınağı
Thieves Guild – Hırsızlar Loncası
Thieves Guild Hood – Hırsızlar Loncası Başlığı
Thieves Guild Boots – Hırsızlar Loncası Çizmeleri
Thieves Guild Gloves – Hırsızlar Loncası Eldivenleri
Thieves Guild Armor – Hırsızlar Loncası Zırhı
Burglary – Hırsızlık
Fast Healing – Hızlı Şifa
Hall of Stories – Hikayeler Salonu
Longhouse – Hilalev
Hillgrund’s Tomb – Hillgrund Kabri
Ward – Himaye
Ward Spell – Himaye Büyüsü
Wardstone – Himaye Taşı
Ring of Hircine – Hircine’in Yüzüğü
Cursed Ring of Hircine – Hircine’nin Lanetli Yüzüğü
Hysteria – Histeri
Histskin – Histteni
Speechcraft – Hitabet Hüneri
Manservant – Hizmetkar
River Hjaal – Hjaal Nehri
Hjaalmarch Stormcloak Camp – Hjaalmarch Fırtınapelerin Kampı
Hjaalmarch Imperial Camp – Hjaalmarch İmparatorluk Kampı
Hjalti’s Sword – Hjalti’nin Kılıcı
Hlaalu Farm – Hlaalu Çiftliği
House Hlaalu – Hlaalu Hanesi
Inkwell – Hokka
Lake Honrich – Honrich Gölü
Undead – Hortlak
Revenant – Hortlak / Hortlatma
Turn Undead – Hortlak Defet
Bane of the Undead – Hortlakların Felaketi
Barrow – Höyük
Fort Hraggstad – Hraggstad Kalesi
Hrolfdir’s Shield – Hrolfdir’in Kalkanı
Restless Draugr – Huzursuz Metfun
Potentate – Hükümdar
Honorhall – Hürmetyurdu
Honorhall Orphanage – Hürmetyurdu Yetimhanesi
Idgrod Ravencrone – Idgrod Kuzguntaç
Ilas-Tei’s Ring – Ilas-Tei’nin Yüzüğü
Wisp – Ilgım
Wispmother – Ilgım Anası
Wisp Core – Ilgım Çekirdeği
Wisp Essence – Ilgım Özü
Wisp Wrappings – Ilgım Sargısı
Iliac Bay – Iliac Koyu
Lake Ilinalta – Ilinalta Gölü
House Indoril – Indoril Hanesi
Inge Six-Fingers – Inge Altıparmak
Riverwood – Irmakkoru
Riverwood Trader – Irmakkoru Tüccarı
Nettlebane – Isırganbela
Calcinator – Isıtıcı
Forsaken Cave – Issız Mağara
Solitude – Issızkent
Solitude Stables – Issızkent Ahırı
Solitude Military Camp – Issızkent Askeri Kampı
Solitude Sawmill – Issızkent Bıçkıevi
Solitude Lighthouse – Issızkent Deniz Feneri
Solitude Catacombs – Issızkent Yer altı Mezarları
Glow dust – Işık tozu
Magelight – Işıktopu
Radiant Raiment – Işıltılı Giysiler
Radiant Raiment Fine Clothes – Işıltılı Giysiler Halis Giysileri
Ivarstead – Ivar Çiftliği
Bits and Pieces – Ivır-zıvır Dükkanı
Grilled Leeks – Izgara Pırasa
Grilled Chicken Breast – Izgara Tavuk Göğsü
Imp – İblis
Imp Stool – İblis Oturağı
Adversary – İblis, düşman
Civil War – İç Savaş
Tankard – İçki Bardağı
brewhouse – içkievi
Execution Hood – İdam Başlığı
Atronanch – İfrit
Atronach Forge – İfrit Ocağı
Atronach Stone – İfrit Taşı
Repulsive – İğrenç / Tiksindirici
Old Delvin – İhtiyar Delvin
Stalemate – İkilem
Second Era – İkinci Çağ
Twin Moons – İkiz Aylar
Quill of Gemination – İkizlik Tüy Kalemi
Persuade – İkna etme
potion – iksir
Divine – İlah
Temple of Divines – İlahlar Tapınağı
Temple of the Divines – İlahlar Tapınağı
proto-Cyrodiils – İlk Cyrodiilliler
proto-Cyrodilians – İlk Cyrodiilliler
proto-Nords – İlk Kuzeyliler
Retort – İmbik
Voice of the Emperor – İmparator Sedası
Empress – İmparatoriçe
A Brief History of the Empire – İmparatorluğun Kısa Tarihi
Empire – İmparatorluk
Imperial – İmparatorluk
Imperial Documents – İmparatorluk Belgeleri
Imperial Legion – İmparatorluk Birliği
Imperial Battlemage – İmparatorluk Cenk Büyücüsü
Imperial Law – İmparatorluk Emri
Imperials – İmparatorluk Irkı
Imperial Galleon – İmparatorluk Kalyonu
Imperial Camps – İmparatorluk Kampları
Imperial Sword – İmparatorluk Kılıcı
Imperial Towers – İmparatorluk Kuleleri
Imperial Legionnaire – İmparatorluk Lejyoneri
Imperial Army – İmparatorluk Ordusu
Imperial Court – İmparatorluk Sarayı Avlusu
Imperial City – İmparatorluk Şehri
Imperial Luck – İmparatorluk Talihi
Imperial Bow – İmparatorluk Yayı
Brief History of the Empire vol. II – İmparatorluk’un Kısa Tarihi Cilt II
Emperor’s Quarters – İmparator’un Karargahı
Fine-Cut Void Salts – İnce Kıyım Kara Tuz
Pearl – İnci
Cow – İnek
Cowflop Farm – İnekboku Çiftliği
Cowflop Farmhouse – İnekboku Çiftlikevi
Human Flesh – İnsan Eti
Human Skull – İnsan Kafatası
Human Heart – İnsan Kalbi
Big laborer – iri amele
Skeleton – İskelet
Skeleton Key – İskelet Anahtar
Skeletal Dragon – İskelet Ejderha
Whaleborn Bridge – İskelet köprü
Snitch – İspiyoncu
Accession War – İstihdam Savaşı
Rebel Production – İsyan çıkartma gücü
Torture Tools – İşkence Aletleri
Torturer’s Hood – İşkenceci Başlığı
Studded – İşlemeli
Refined Moonstone – İşlenmiş Aytaşı
Refined Malachite – İşlenmiş Bakırtaşı
Canis Root – İt Otu
Nightshade – İtüzümü
Healing Potion – İyileştirme Özsuyu
Japhet’s Folly – Japhet Adası
Jessica’s Wine – Jessica’s Şarap
Jurgen Windcaller – Jurgen Yelçağıran
Horn of Jurgen Windcaller – Jurgen Yelçağıran’ın Boynuzu
Blisterwort – Kabarık Mantar
Tribe – Kabile
Clan-folk – Kabile Halkı
Tomb – Kabir
Poacher’s Axe – Kaçak Avcı Baltası
Flesh Atronach – Kadavra İfriti
Goblet – Kadeh
Mug – Kadeh
Velvet Lechance – Kadife Lechance
Velvet LeChance wine – Kadife Lechance Şarabı
Ancient – Kadim
Elder – Kadim
Elder Dragon – Kadim Ejderha
Ancient Traveler’s Skull – Kadim Gezgin Kafatası
Elder Council – Kadim Konsey
Elder’s Cairn – Kadim Kurgan
Elder scroll – Kadim Tomar
Ancient Vampire – Kadim Vampir
Old Ways – Kadim Yöntemler
Eldergleam – Kadimışıltı
Eldergleam Sapling – Kadimışıltı Fidanı
Eldergleam Sap – Kadimışıltı Özü
Eldergleam Sanctuary – Kadimışıltı Tapınağı
Eldersblood Peak – Kadimlikanı Zirvesi
Paper Roll – Kağıt Rulo
Roll of Paper – Kağıt Rulosu
Augur – Kahin
Kahvozein’s Fang – Kahvozein’in Azıdiş Hançeri
Steward – Kahya
Pedestal – Kaide
Cradle Stone Tower – Kalbur Taş Kulesi
Hip Bone – Kalça Kemiği
Stronghold – Kale
Dungeon – Kale / Zindan
Adept (kişi) – Kalfa
Shield-Brother – Kalkan Kardeşi
Shield-Sibling – Kalkan-Kardeşi
Shatter-Shield – Kalkankıran
Clan Shatter-Shield Office – Kalkankıran Klanı Çalışma Odası
Camps – Kamplar
Blood Dragon – Kan Ejderi
Blood-Brother – Kan Kardeşi
Bleeding Crown – Kanayan Taç
Bloodthorn – Kandiken
Candlehearth Hall – Kandilli Ocak Hanı
Drainblood Battleaxe – Kanemici Cenkbaltası
Blood Horkers – Kanlı Aygırlar
Bloodlet Throne – Kanlıtaht Kalesi
Arena Bloodworks – Kanlızemin Alanı
Unblooded – Kansız
Code – Kanun
Staff of Chaos – Kaos Asası
Snow Bear – Kar Ayısı
Snow-Hammer – Kar Balyozu
Blizzard – Kar Fırtınası
Snowy Sabre Cat – Kar Keskindişi
Snow Lark – Kar kuşu
Snow Veil Sanctum – Kar Örtü Kutsimekanı
Snow Fox – Kar Tilkisi
snowberry/snowberries – Kar üzümü
Black Sacrament – Kara Ayin
Dark ritual – Kara ayin
Black Marsh – Kara Bataklık
Void – Kara Boşluk
Black Dragon – Kara Ejderha
Black Hand – Kara El
Dark Elf / Dunmer – Kara Elf
Black Briar – Kara Funda
Black-Briar Lodge – Kara Funda Konağı
Black-Briar Manor – Kara Funda Malikanesi
Black-Briar Mead – Kara Funda Şarabı
Black-Briar Mead Keg – Kara Funda Şarap Fıçısı
Black-Briar Meadery – Kara Funda Şaraphanesi
Corrupted Shade – Kara Gölge
Black Door – Kara Kapı
Black Soul Gem – Kara Ruh Cevheri
Void Salts – Kara Tuz
barleydark – Karaarpa
Quagmire – Karabatak
Elk – Karaca
Black-Briar – Karafunda
Darkmoor – Karafundalık
Darkshade – Karagölge
Kilkreath Balcony – Karagölge Balkonu
Mount Kilkreath – Karagölge Dağı
Kilkreath Ruins – Karagölge Harabeleri
Kilkreath Temple – Karagölge Tapınağı
Kilkreath Catacombs – Karagölge Yer altı Mezarları
Darklight Tower – Karaışık Kulesi
Blackblood – Karakan
Blackblood Marauders – Karakan Haydutları
Blackbloods – Karakanlar
Blackreach – Karamenzil
Empress of Murk – Karanlığın İmparatoriçesi
Dark Brotherhood – Karanlık Kardeşlik
Dark Brotherhood Sanctuary – Karanlık Kardeşlik Tapınağı
Dimhollow Crypt – Karanlık Kovuk Mahzenmezarı
Black Star – Karanlık Yıldız
Darkwater Pass – Karası Geçiti
Darkwater Crossing – Karasu Kampı
Darkwater River – Karasu Nehri
Darkfall Passage – Karaşelale Geçiti
Darkfall Cave – Karaşelale Mağarası
Darkfall Grotto – Karaşelale Yer altı Mağarası
Snow-Shod – Karayak Ailesi
Snow-Shod Farm – Karayak Çiftliği
Snow-Shod Manor – Karayak Malikanesi
Mayhem – Kargaşa
Ant – Karınca
Mixwater Mill – Karışıksu Değirmeni
Stirring Spoon – Karıştırma Kaşığı
Snow Tower – Karlı Kule
Karliah’s Hood – Karliah’ın Başlığı
Karliah’s Boots – Karliah’ın Çizmeleri
Karliah’s Gloves – Karliah’ın Eldivenleri
Karliah’s Armor – Karliah’ın Zırhı
Karliah’s Bow – Karliah’nın Yayı
Expert (kilit) – Karmaşık
Snowpoint Beacon – Karnoktası Feneri
Karth River – Karth Nehri
Karthspire Camp – Karthspire Kampı
Blizzard Rest – Kartutan Kampı
Rattles – Kas Spazmı
Bowl – Kase
Sun’s Dusk – Kasım Ayı
Conjure Storm Atronach – Kasırga İfriti Çağırma
Whirlwind Sprint – Kasırga Koşusu
Fort Kastav – Kastav Hisarı
Falmer Gloomlurker – Kasvetgetiren Yitikelf
Gloomreach – Kasvetkonak Mağarası
Gloombound Mine – Kasvetli Maden
Bleakwind Basin – Kasvetlirüzgar Kampı
Bleakwind Bluff – Kasvetlirüzgar Kulesi
Spoon – Kaşık
Katarina’s Ornamental Ring – Katarina’nın Süs Yüzüğü
Murderer – Katil
Slaughterfish – Katilbalık
Slaughterfish Scales – Katilbalık Pulları
Slaughterfish Egg Nest – Katilbalık Yumurtaları
Slaughterfish Egg – Katilbalık Yumurtası
Katla’s Farm – Katla Çiftliği
Bee in a Jar – Kavanozda Arı
Torchbug in a Jar – Kavanozda Ateşböceği
Moth in a Jar – Kavanozda Güve
Butterfly in a Jar – Kavanozda Kelebek
Dragonfly in a Jar – Kavanozda Yusufçuk
Brawl – Kavga
Brawler – Kavgacı
Pugilist – Kavgacı
Gloves of the Pugilist – Kavgacı Eldivenleri
curved – kavisli
Roasted Ox Leg – Kavrulmuş Öküz Bacağı
Roasted Ox Head – Kavrulmuş Öküz Başı
Rock Warbler Egg – Kaya Bülbülü Yumurtası
Rocksplinter – Kayabölen
Granite Hill – Kayaç Tepe
Sanuarach Mine – Kayadibi Madeni
Driftshade Refuge – Kayangölge Sığınağı
Driftshade Sanctuary – Kayangölge Tapınağı
Fellstar Farm – Kayanyıldız Çiftliği
Afflicted – Kayhastası
Lost Prospect Mine – Kayıp Altın Madeni
Lost Knife Hideout – Kayıp Bıçak Mağarası
Lost Tongue Overlook – Kayıp Haykırıcı Yamacı
Soul Cairn – Kayıp Ruhlar Kurganı
Shezarr Who Goes Missing – Kayıp Shezarr
Lost Valley Redoubt – Kayıp Vadi Mevzisi
Lost Echo Cave – Kayıp Yankı Mağarası
Lost Valkygg – Kayıp Yokuş Harabesi
Wells District – Kaynak Mahallesi
Boiled Creme Treat – Kaynamış Kaymaklı Tatlı
Temple of Kynareth – Kynareth Tapınağı
Greasy Thom – Kaypak Thom
Kettle – Kazan
Perk – Kazanım
Pickaxe – Kazma
Goat – Keçi
Goat Horns – Keçi Boynuzu
Leg of Goat – Keçi Budu
Gleda the Goat – Keçi Gleda
Goat Cheese Wedge – Keçi Peyniri Parçası
Mournful Throne – Kederli Taht
Cat-folk – Kedi-Halkı
Fine – Kefalet
Amber – Kehribar
Keizaal – Keizaal (Ejderdilinde Skyrim)
Butterfly Wing – Kelebek Kanadı
Bone Chime – Kemik Çanı
Bone-Breaker – Kemik Kıran
Bone Hawk – Kemik Şahin
Bone Meal – Kemik Tozu
bonemold – Kemikkalıp
Bone Break Fever – Kemikkıran Ateşi
Cradlecrush Rock – Kemikkıran Kampı
Sawn Log – Kereste
Wood Mills – Kereste Değirmenleri
Lizard – Kertenkele
Sliced Eidar Cheese – Kesik Eidar Peyniri
Sliced Goat Cheese – Kesik Keçi Peyniri
Shearpoint – Kesiknokta
Deadeye – Keskin gözlü
Razor-Winged Butterfly – Keskin Kanatlı Kelebek
Sabre Cat – Keskindiş
Sabrecat – Keskindiş
Sabre Cat Tooth – Keskindiş Dişi
Eye of Sabre Cat – Keskindiş Gözü
Fang Lair – Keskindiş İni
Steepfall Burrow – Keskinkaya İni
Sharpslope Cave – Keskinyokuş Mağarası
Monk – Keşiş
Khajiit Caravans – Khajiit Karavanları
Sword – Kılıç
Moorside Inn – Kıraçbaşı Hanı
Cracked White Phial – Kırık Ak Sırça
Broken Azura’s Star – Kırık Azura Yıldızı
Broken Dwarven Sphere – Kırık Cüce Küresi
Broken Dwarven Spider – Kırık Cüce Örümceği
Broken Steel Battle Axe Head – Kırık Çelik Cenk Baltası Başı
Broken Steel Battle Axe Handle – Kırık Çelik Cenk Baltası Kabzası
Broken Steel Sword Handle – Kırık Çelik Kılıç Kabzası
Broken Steel Sword Blade – Kırık Çelik Kılıç Ucu
Broken Iron Sword Handle – Kırık Demir Kılıç Kabzası
Broken Iron Sword Blade – Kırık Demir Kılıç Ucu
Cracked Tusk Keep – Kırık Diş Kalesi
Broken Helm Hollow – Kırık Miğfer Oyuğu
Broken Helmet Hollow – Kırık Miğfer Oyuğu
Ragged Flagon – Kırık Testi
Ragged Flagon – Cistern – Kırık Testi Sarnıcı
Tumble Arch Pass – Kırık Yay Geçiti
Snapleg Cave – Kırıkbacak Mağarası
Embershard – Kırıkçömlek
Embershard Mine – Kırıkçömlek Madeni
Broken Fang Cave – Kırıkdiş Mağarası
Broken Limb Camp – Kırıkkanat Kampı
Broken Tower Redoubt – Kırıkkule Mevzisi
Red Apple – Kırmızı Elma
Greybeards – Kırsakallar
Gray-mane – Kıryele
House Gray-Mane – Kıryele Hanesi
Clan Gray-Mane – Kıryele Klanı
Gray-manes – Kıryeleler
Shortsword – Kısakılıç
caliper – kıskaç
Frost Mirriam – Kış maydanozu
Winterhold – Kışhisar
Winterhold Stormcloak Camp – Kışhisar Fırtınapelerin Kampı
Winterhold Imperial Camp – Kışhisar İmparatorluk Kampı
College of Winterhold – Kışhisar Koleji
Helm of Winterhold – Kışhisar Miğferi
Wintersand – Kışkumu
Barracks – Kışla
Sparks – Kıvılcım
Gold Jeweled Necklace – Kıymetli Altın Kolye
Silver Jeweled Necklace – Kıymetli Gümüş Kolye
Jeweled Goblet – Kıymetli Kadeh
Jeweled Amulet – Kıymetli Madalyon
Jeweled Pitcher – Kıymetli Sürahi
Jeweled Candlestick – Kıymetli Şamdan
Jeweled Flagon – Kıymetli Testi
Rabbit Haunch – Kızarmış Tavşan Budu
Red Legions – Kızıl Birlikler
Red Mountain – Kızıl Dağ
Red Mountain Flower – Kızıl Dağ Çiçeği
Red Wave – Kızıl Dalga
Red Dragon – Kızıl Ejder
Red Eagle Ascent – Kızıl Kartal Bayırı
Red Eagle’s Bane – Kızıl Kartal Belası
Red Eagle’s Fury – Kızıl Kartal Öfkesi
Red Eagle Redoubt – Kızıl Kartal Palankası
Red Tower – Kızıl Kule
Crimson Nirnroot – Kızıl Nirnotu
Ragnar the Red – Kızıl Ragnar
Red Road Pass – Kızıl Yol Geçiti
Redbelly Mine – Kızılgöbek Madeni
Redguard – Kızılmuhafız
Redwater Den – Kızılsu Sığınağı
Grelod the Kind – Kibar Grelod
Bloated Man’s Grotto – Kibirli Adam Mağarası
Clay – Kil Tuğla
Lock – Kilit
Lockpicking – Kilit Açma
Strongbox – Kilitli Kutu
Sellsword – Kiralık asker
Word Wall – Kitabe Duvarı
Mass Paralysis – Kitlesel Felç
Kjenstag Ruins – Kjenstag Harabeleri
Klimmek’s Supplies – Klimmek’in Erzağı
Great Bear – Koca Adam
Kodlak Whitemane – Kodlak Akyele
Spiced Wine – Kokulu Şarap
Colovian – Koloviyan
Colovian Brandy – Koloviyan Konyağı
Kolskeggr Mine – Kolskeggr Madeni
Commander Maro – Komutan Maro
Lodge – Konak
Control Rod – Kontrol Değneği
Talking Stone Camp – Konuşan Kaya Kampı
Convector – Konvektör
Brandy – Konyak
Brandy-Mug Farm – Konyakbardağı Çiftliği
Kordir’s Skooma – Kordir’in Skooması
Corundum – Korendon
Corundum Ore – Korendon Cevheri
Corundum Ingot – Korendon Külçesi
Dread Cloak – Korku Perdesi
Fear – Korkutma
Circle of Protection – Koruma Çemberi
Ember-master – Korustası
Keeper Carcette – Koruyucu Carcette
shieldmaiden – Koruyucu Nedime
Shield-thane – Koruyucu-soylu
Bucket – Kova
charcoal – Kömür
Dog – Köpek
Dog Meat – Köpek Eti
Sightless Pit – Kör Çukur
Blind Cliff Bastion – Körkaya Burcu
Blind Cliff Cave – Körkaya Mağarası
Bellows – Körük
Gutter Saints – Kötüyol Azizleri
Firebrand Wine – Köz Şarabı
Firebrand Wine Case – Köz Şarabı Kasası
Charred Skeever Hide – Közlenmiş Sıçan Derisi
Charred Skeever Meat – Közlenmiş Sıçan Eti
Burning Of King Olaf – Kral Olaf’ı Yakma Festivali
King Olaf’s Verse – Kral Olaf’ın Şiiri
King Olaf One-Eye – Kral Tek-Göz Olaf
Queen Bee Statue – Kraliçe Arı Heykeli
Queen Freydis’s Sword – Kraliçe Feydis’in Kılıcı
Kingslayer – Kralkatili
Palace of the Kings – Krallar Sarayı
Bane of kings – Kralların Laneti
Amulet of Kings – Kralların Madalyonu
Glass – Kristal
Glass Battleaxe – Kristal Cenkbaltası
Glass Smithing – Kristal Demirciliği
Glass Mace – Kristal Gürzü
Glass Dagger – Kristal Hançeri
Glass Sword – Kristal Kılıç
Crystal Tower – Kristal Kule
Glass Arrow – Kristal Ok
Glass Claw – Kristal Pençe
Glass War Axe – Kristal Savaş Baltası
Glass Warhammer – Kristal Savaşbalyozu
Glass Bow – Kristal Yayı
Crystaldrift Cave – Kristalkayaç Mağarası
Word of power – Kudret Sözcüğü
Volendrung – Kudretbalyozu
Tower Stone – Kule Taşı
Towers – Kuleler
Centurion Dynamo Core – Kumandan Dinamo Çekirdeği
Centurion Dynamo – Kumandan Dinamosu
Shill – Kumpas
Shill Job – Kumpas Görevi
Cup – Kupa
Pillar of Sacrifice – Kurban Direği
Blade of Sacrifice – Kurban Hançeri
Prowler’s Profit – Kurnazın Kazancı
Conjure Familiar – Kurt Çağırma
Werewolf – Kurtadam
Werewolf Totem – Kurtadam Totemi
Wolfskull Cave – Kurtkafası Mağarası
Bilegulch Mine – Kurudere Madeni
Skull – Kurukafa
Seared Slaughterfish – Kurutulmuş Katilbalık
Flawless – Kusursuz
Flawless Amethyst – Kusursuz Ametist
Flawless Diamond – Kusursuz Elmas
Flawless Garnet – Kusursuz Nartaşı
Flawless Sapphire – Kusursuz Safir
Flawless Ruby – Kusursuz Yakut
Flawless Emerald – Kusursuz Zümrüt
Sacred trial – Kutsal imtihan
Hollyfrost Farm – Kutsiayaz Çiftliği
Inner Sanctum – Kutsimekan
Stamina – Kuvvet
Solution of Strength – Kuvvet Çözeltisi
Potion of Strength – Kuvvet İksiri
Philter of Strength – Kuvvet İlacı
Elixir of Strength – Kuvvet Özsuyu
Draught of Strength – Kuvvet Şurubu
Northern Cyrodiil – Kuzey Cyrodiil
North Shriekwind Bastion – Kuzey Feryatbora Kalesi
North Gate – Kuzey Kapısı
North Wind – Kuzey Rüzgarı
North Skybound Watch – Kuzey Samaatan Kalesi
Northwatch Keep – Kuzeygözü Kalesi
Jewel of the North – Kuzeyin Mücevheri
Nord – Kuzeyli
Nord Tongues – Kuzeyli Haykırıcılar
Nord Mead – Kuzeyli Şarabı
Northwind Mine – Kuzeyrüzgarı Madeni
Northwind Summit – Kuzeyrüzgarı Tepesi
Ravenscar Hollow – Kuzgunkayası Oyuğu
Small Dwemer Lever – Küçük Dwemer Levyesi
Small Dwemer Plate Metal – Küçük Dwemer Metal Plakası
Small Antlers – Küçük Geyik Boynuzu
Small Pearl – Küçük İnci
Lesser Soul Gem – Küçük Ruh Cevheri
Footlocker – Küçük Sandık
Steed Stone – Küheylan Taşı
ingot – Külçe
Broken Oar Grotto – Kürekkıran Mağarası
Cyrodilic Spadetail – Kürekkuyruk
Fur – Kürk
Pelt – Kürk
Grace of Kynareth – Kynareth’in Fazileti
Kynesgrove – Kyne Koruluğu
Kyne’s Peace – Kyne’in Barışı
Kyne’s Token – Kyne’nin Yadigarı
Labyrinthian – Labirent Tapınak
Torc of Labyrinthian – Labirent Torku
Cabbage – Lahana
Cabbage Soup – Lahana Çorbası
Cabbage Potato Soup – Lahanalı Patates Çorbası
Larak’s Longhouse – Larak’ın Uzunköşkü
Largashbur – Largashbur Kalesi
Largashbur Cellar – Largashbur Mahzeni
Largashbur Longhouse – Largashbur Uzunköşkü
Lavender – Lavanta
Legate – Legatus
Lemkil’s Farmhouse – Lemkil’in Çiftlikevi
Lady – Leydi
Lady Mara – Leydi Mara
Milady – Leydim
Docks – Limanlar
Linwe’s Hood – Linwe’nin Başlığı
Linwe’s Boots – Linwe’nin Çizmeleri
Linwe’s Gloves – Linwe’nin Eldivenleri
Linwe’s Armor – Linwe’nin Zırhı
Lisbet’s Dibella Statue – Lisbet’s Dibella Heykeli
Guild – Lonca
Guild Halls – Lonca Salonları
Guild Third – Lonca Üçüncüsü
Guild Master – Lonca Üstadı
Guild Master’s Hood – Lonca Üstadı Başlığı
Guild Master’s Boots – Lonca Üstadı Çizmeleri
Guild Master’s Gloves – Lonca Üstadı Eldivenleri
Guild Master’s Armor – Lonca Üstadı Zırhı
Loreius Farm – Loreius Çiftliği
Heart of Lorkhan – Lorkhan’ın Kalbi
Lotus Extract – Lotus Zehri
Lexicon – Lügat
Shrine – Mabet
Transmute Mineral Ore – Maden Cevheri Dönüştür
Ore – Madeni
Mines – Madenler
Madesi’s Silver Ring – Madesi’nin Gümüş Yüzüğü
Eye of Magnus – Magnus’un Gözü
Cave Bear – Mağara Ayısı
Cave Bear Pelt – Mağara Ayısı Kürkü
Caves – Mağaralar
Prisoner’s Cuffs – Mahkum Eldivenleri
Crypt – Mahzenmezar
Code of Malacath – Malacath Kanunu
Shrine to Malacath – Malacath Mabedi
Champion of Malacath – Malacath Şampiyonu
Quaestor – Maliye sorumlusu
Mammoth – Mamut
Mammoth Steak – Mamut Biftek
Mammoth Tusk Powder – Mamut Dişi Tozu
Powdered Mammoth Tusk – Mamut Dişi Tozu
Mammoth Snout – Mamut Hortumu
Mammoth Cheese Bowl – Mamut Peyniri Kasesi
Temple of Mara – Mara Tapınağı
Agent of Mara – Mara Temsilcisi
Mara’s Eye Pond – Mara’nın Gözü Göleti
Mara’s Eye Den – Mara’nın Gözü İni
Amulet of Mara – Mara’nın Madalyonu
Warmth of Mara – Mara’nın Şefkati
Hall of Attainment – Marifet Salonu
Markarth Stables – Markarth Ahırı
Markarth Military Camp – Markarth Askeri Kampı
Markarth incident – Markarth Hadisesi
First Seed – Mart Ayı
Tongs – Maşa
Rueful Axe – Matem Baltası
Mournhold – Matemhisar
Mauhulakh’s Longhouse – Mauhulakh’ın Uzunköşkü
Maven Black-Briar – Maven Karafunda
Blue Mountain Flower – Mavi Dağ Çiçeği
Blue Butterfly – Mavi Kelebek
Blue Butterfly Wing – Mavi Kelebek Kanadı
Blue River – Mavi Nehir
Blue Palace – Mavi Saray
Blue Dartwing – Mavi Yusufçuk
brewing vats – mayalama fıçıları
Second Seed – Mayıs Ayı
Lockpick – Maymuncuk
Meeko’s Shack – Meeko’nun Barakası
Shrine of Mehrunes Dagon – Mehrunes Dagon Mabedi
Mehrunes’ Razor – Mehrunes Hançeri
Mehrunes’ Razor Blade – Mehrunes Hançeri’nin Bıçağı
Mehrunes’ Razor Gem – Mehrunes Hançeri’nin Cevheri
Hilt of Mehrunes’ Razor – Mehrunes Hançerinin Kabzası
Mehrunes’ Razor Hilt – Mehrunes Hançerinin Kabzası
Mehrunes’ Razor Scabbard – Mehrunes Hançeri’nin Kılıfı
Scabbard of Mehrunes’ Razor – Mehrunes Hançeri’nin Kılıfı
Shards of Mehrunes’ Razor – Mehrunes Hançeri’nin Parçaları
Pommel Stone of Mehrunes’ Razor – Mehrunes Hançeri’nin Topuz Taşı
Luna Moth – Mehtap Güvesi
Luna Moth Wing – Mehtap Güvesi Kanadı
Breezehome – Meltemevi
Unholy Matron – Melun Nedime
Hinge – Menteşe
Ceremonial Axe – Merasim Baltası
Ceremonial Sword – Merasim Kılıcı
Coral Dragon Claw – Mercan Ejderha Pençesi
Mercer’s Plans – Mercer’in Planları
Statue to Meridia – Meridia Heykeli
Meridia’s Beacon – Meridia’nın İşareti
Torch – Meşale
Oakflesh – Meşevücut
Draugr – Metfun
Draugr Warlock – Metfun Büyücü
Draugr Wight – Metfun Nefer
Draugr Wight Lord – Metfun Nefer Lord
Draugr Archer – Metfun Okçu
Draugr Deathlord – Metfun Ölümlordu
Draugr Warrior – Metfun Savaşçı
Draugr Death Overlord – Metfun Yüce Ölümlordu
Draugr Overlord – Metfun Yücelord
Draugr Scourge – Metfun Zindancı
Draugr Scourge Lord – Metfun Zindancı Lord
Derelict Pumphouse – Metruk Pompa İstasyonu
Jarl – Mevkibeyi
Jarl Elisif The Fair – Mevkibeyi Adil Elisif
Jarl’s Longhouse – Mevkibeyi’nin Uzunköşkü
Lord of Seasons – Mevsimlerin Efendisi
Grave Concoctions – Mezar Karışımları
Burial crypt – Mezarlık
Cemeteries – Mezarlıklar
Michaela’s Flagon – Michaela’nın Testisi
Clam – Midye
Clam Meat – Midye Eti
Helm – Miğfer
Helmet – Miğfer
Windhelm – Miğferyeli
Windhelm Stables – Miğferyeli Ahırı
Windhelm Military Camp – Miğferyeli Askeri Kampı
Windhelm Barracks – Miğferyeli Kışlası
Mystic Tuning Gloves – Mistik Düzen Eldivenler
Runed Lexicon – Mistik Sembol Lügatı
Miasma – Miyasma
Mace of Molag Bal – Molag Bal’ın Gürzü
Purple Mountain Flower – Mor Dağ Çiçeği
Mor Khazgur – Mor Khazgur Kalesi
Mor Khazgur Mine – Mor Khazgur Madeni
Rally – Moral Verme
Movarth’s Boots – Movarth’ın Çizmeleri
Movarth’s Lair – Movarth’ın İni
Guardian Circle – Muhafaza Çemberi
Guard Barracks – Muhafız Kışlaları
Guard Tower – Muhafız Kulesi
Guardian Stone – Muhafız Taşlar
Guardhouse – Muhafızevi
Potage le Magnifique – Muhteşem Çorba
Muiri’s Ring – Muiri’nin Yüzüğü
Candlelight – Mumışığı
Jarrin Root – Musallat Kökü
Spigot – Musluk
Absolute blackness – Mutlak Karanlık
Tablet of Absolute Darkness – Mutlak Karanlık Tableti
Merryfair Farm – Mutluşirin Çiftliği
Sigil Stone – Mühür Taşı
Sealed Scroll – Mühürlü Tomar
Refugees’ Rest – Mülteci Konağı
Worship – Mürit
Disciple – Mürit/Öğrenci
Tower of Mzark – Mzark Kulesi
Great Lift at Mzinchaleft – Mzinchaleft Büyük Asansörü
Hjerim – Nadideköşk
Curious Silver Mold – Nadir Gümüş Kalıp
Namiira/Namira – Namira
Namira’s Rot – Namira Mantarı
Coven of Namira – Namira Takipçileri
Garnet – Nartaşı
Wayward Pass – Nazlı Geçit
War maiden – Nedime
Spriggan Matron – Nedime Ağaçperisi
Hated One – Nefret Edilen
Riverhold – Nehirhisar
Riverside Shack – Nehirkenarı Barakası
River Betty – Nehirkızı
Vilemyr Inn – Nehirönü Hanı
Fort Neugrad – Neugrad Kalesi
Shout – Nida
Great Darkness – Nihai Karanlık
Nirnroot – Nirnotu
Rain’s Hand – Nisan Ayı
Marksman – Nişancılık / Nişancı
Shadowcloak of Nocturnal – Nocturnal’ın Gece Pelerini
Common Soul Gem – Normal Ruh Cevheri
Noster’s Helmet – Noster’s Miğferi
Nurelion’s Mixture – Nurelion’un Karışımı
Planes of Oblivion – Oblivion Düzlükleri
Soljund’s Sinkhole – Obruk Madeni
hearth fire – Ocak ateşi
Morning Star – Ocak Ayı
Focus Crystal – Odak kristali
Focusing Crystal – Odak kristali
Focusing Gloves – Odaklama Eldivenleri
Firewood – Odun
Woodenhearth – Odun Ocağı
Ogmund’s Amulet of Talos – Ogmund’un Talos Madalyonu
Arrow – Ok
Falmer Archer – Okçu Yitikelf
Archery – Okçuluk
Marksmanship Lesson – Okçuluk Talimi
Fletcher – Okveyay Mağazası
Unusual Gem – Olağandışı Cevher
Olava’s Token – Olava’nın Sembolü
Vision of the Tenth Eye – Onuncu Göz
Pride of Tel Vos – Onurlu Telvani
Wreck of The Pride of Tel Vos – Onurlu Telvani Enkazı
Opaque Vessel – Opak Kap
Orichalcum – Orikalkum
Orichalcum Ingot – Orikalkum Külçesi
Orichalcum Ore – Orikalkum Madeni
Orc / Orsimer – Ork
Orcish – Ork
Orc Strongholds – Ork Kaleleri
Wood elf – Orman Elfi
Woodcutter’s Axe – Ormancı Baltası
Woodsman’s Friend – Ormancı’nın Dostu
Medium Mudcrab – Ortaboy Yengeç
Child’s Doll – Oyuncak Bebek
Bards College – Ozanlar Koleji
Bounty hunters – ödül avcıları
Bounty Letter – ödül ilanı
bounty – ödül/ceza
Fury – Öfke
Elemental Fury – Öfkeli Silah
Teaching – öğreti
Dead Man’s Drink – Ölü Adamın İçkisi
Detect Dead (Detect undead) – Ölü Algılama
Dead Drop Falls – Ölü Atan Şelalesi
Dead Thrall – Ölü Esir
Death Hound – Ölü Tazı
Dead Crone Rock – Ölü Ucube Kulesi
Raise Zombie – Ölü Uyandırma
Necromage – Ölübüyücüsü
Necromancer – Ölüçağıran
Necromancy – ölüçağırma
Stillborn Cave – Ölüdoğan Mağarası
Dead Men’s Respite – Ölüler Tepesi
Marked for Death – Ölüm Damgası
Valynaz – Ölümcül
Dagger of the Final Wounds – Ölümcül Yara Hançeri
Corpselight Farm – Ölünur Çiftliği
Bruca’s Leap Redoubt – Ölüvadi Mağarası
Vision – Öngörü / Görüş
Anvil – Örs
Spider Centurion Research – Örümcek Kumandan Araştırması
Spider Egg – Örümcek Yumurtası
frostbite venom – Örümcek Zehri
Fair enough – Öyle olsun
Honningbrew Reserve – Özel Aselmayası Şarabı
Liberty – Özgürlük
Heartwood Mill – Özkereste Değirmeni
elixir – özsuyu
Sap – Özsuyu
Clearpine Pond – Pakçam Göleti
Scimitar – Pala
Pantea’s Flute – Pantea’nın Flütü
Shimmermist Cave – Parıltılısis Mağarası
Pariah Folk – Pariah Kavmi
Glowing Mushroom – Parlak Mantar
Rusty Mace – Paslı Gürz
Rusty Arrow – Paslı Ok
in rags – Paspal
King in Rags – Paspal Kral
Potato – Patates
Potion of Haggling – Pazarlık İksiri
Philter of Haggling – Pazarlık İlacı
Elixir of Haggling – Pazarlık Özsuyu
Draught of Haggling – Pazarlık Şurubu
Pelagia Farm – Pelagia Çiftliği
Pelagius’ Wing – Pelagius Hücresi
Pelagius’ Hip Bone – Pelagius’un Kalça Kemiği
Mantle – Pelerin
Pelinal Whitestrake – Pelinal Beyazçember
Claw – Pençe
Penitus Oculatus Outpost – Penitus Oculatus Karakolu
Shrine to Peryite – Peryite Mabedi
Leek – Pırasa
Pipe – Pipo
Brass Tower – Pirinç Kule
Cooking Pot – Pişirme Kabı
Leg of Goat Roast – Pişmiş Keçi Budu
Cooked Beef – Pişmiş Sığır Eti
Pithi’s Ornamental Ring – Pithi’nin Süs Yüzüğü
Pumping Station – Pompalama İstasyonu
Hide – Post
Potema’s Skull – Potema’nın Kuru Kafası
Potema’s Catacombs – Potema’nın Yer altı Mezarları
Practice Arrow – Pratik Oku
Psijics – Psijic
Psijic Monk – Psijic Keşişi
Psijic Order – Psijic Tarikatı
Scaled – Pullu
Scaly Pholiota – Pullu Mantar
Scaleback – Pullu Sırt
Druadach Mountains – Puslukaya Dağları
Druadach Redoubt – Puslukaya Palankası
Repel – Püskürtme
Raerek’s Inscribed Amulet of Talos – Raerek’in Tescilli Talos Madalyonu
Great Lift at Raldbthar – Raldbthar Büyük Asansörü
Redoran’s Retreat – Redoran Mağarası
Pawned Prawn – Rehin Karides
Chief – Reis
Farmhand – Rençper
Painted Troll Fat – Renkli Trol Yağı
First Emissary – Resmi Elçi
Reyda’s Necklace – Reyda’nın Kolyesi
Rjorn’s Drum – Rjorn’un Davulu
Ruins of Rkund – Rkund Harabeleri
Roggi’s Ancestral Shield – Roggi’nin Yadigar Kalkanı
Rorikstead – Rorik Köyü
Rorik’s Manor – Rorik Malikanesi
Soul Gem – Ruh Cevheri
Conjurer – Ruh Çağıran
Summoning Chambers – Ruh Çağırma Odaları
Summoning Techniques – Ruh Çağırma Teknikleri
Soul siphon – Ruh çekimi
Aura Whisper – Ruh Fısıltısı
Soul Trap – Ruh Kapanı
Soul-Snare – Ruh Kıskacı
Soul Tear – Ruh Koparma
Ethereal – ruhani
Become Ethereal – Ruhani Form
Unliving – Ruhsuz
Rundi’s Dagger – Rundi’nin Hançeri
Ruunvald Excavation – Ruunvald Mağarası
Bribe – Rüşvet
Wind District – Rüzgar Alan
Arcwind Point – Rüzgaralan Harabesi
Windshear – Rüzgarbiçen
Windward Ruins – Rüzgarkalkan Harabeleri
Morrowind – Rüzgartepe
Morrowind islands – Rüzgartepe Adaları
Flora of Morrowind – Rüzgartepe Bitkileri
Citizen of Morrowind – Rüzgartepe Halkı
Inner Sea of Morrowind – Rüzgartepe İçdenizi
King of Morrowind – Rüzgartepe Kralı
King Helseth of Morrowind – Rüzgartepe Kralı Helseth
Kingship of Morrowind – Rüzgartepe Krallığı
Province of Morrowind – Rüzgartepe Vilayeti
Tribunal Temple of Morrowind – Rüzgartepe’nin Tribunal Tapınağı
Saarthal Amulet – Saarthal Madalyonu
Steadfast Ward – Sabit Himaye
Sadri’s Used Wares – Sadri’nin Dükkanı
Saerek’s Skull Key – Saerek’in Kurukafa Anahtarı
Ring of Pure Mixtures – Saf Karışım Yüzüğü
Sapphire – Safir
Sapphire Dragon Claw – Safir Ejderha Pençesi
Full-blood – Safkan
Blooded Vampire – Safkan Vampir
Purewater Run – Safsu Mağarası
Common Sense – Sağduyu
Surefoot – Sağlamayak
Health – Sağlık
Forged Documents – Sahte Belgeler
Shroud Hearth Barrow – Saklı Ocak Höyüğü
Roadside Ruins – Saklıyol Harabeleri
Age of aggression – Saldırı Çağı
Hall – Salon
Salvius Farm – Salvius Çiftliği
Straw – Saman
Bannered Mare – Sancaklı Kısrak
Sanguine Rose – Sanguine Gülü
Court Mage – Saray Büyücüsü
Court Wizard – Saray Büyücüsü
Court attendants – Saray mensupları
Sarethi Farm – Sarethi Çiftliği
Drunken Huntsman – Sarhoş Avcı
Garlic – Sarımsak
Cragslane Cavern – Sarpgeçit Mağarası
War Axe – Savaş Baltası
War College – Savaş Koleji
War Quarters – Savaş Meskeni
Battle Cry – Savaş Narası
Battlecry – Savaş narası
Warchief – Savaş Reisi
Falmer Warrior – Savaşçı Yitikelf
Fighters Guild – Savaşçılar Loncası
Rannveig’s Fast – Savaşevi Kalesi
Warmaiden’s – Savaşnedimesi
Falmer Warmonger – Savaşöncüsü Yitikelf
Battle-Born – Savaşzade
Battle-Born Farm – Savaşzade Çiftliği
Savior’s hide – Savior’un postu
Savos Aren’s Amulet – Savos Aren’in Madalyonu
Potion of the Defender – Savunucu İksiri
Philter of the Defender – Savunucu İlacı
Elixir of the Defender – Savunucu Özsuyu
Draught of the Defender – Savunucu Şurubu
Vignar The Revered – Saygıdeğer Vignar
Histcarp – Sazan
Vegetable Soup – Sebze Çorbası
Secunda’s Kiss – Secunda’nın Öpücüğü
Voice – Seda
Way of the voice – Seda Sanatı
Call to Arms – Seferberlik
Dawnstar – Seheryıldızı
Dawnstar Barracks – Seheryıldızı Kışlası
Dawnstar Sanctuary – Seheryıldızı Tapınağı
Eight Divines – Sekiz İlahlar
Sky Haven Temple – Sema-Alem Tapınağı
Skybound Watch Pass – Semaatan Geçiti
Skyborn Altar – Semadoğan Sunağı
Skyforge – Semaocağı
Skyforge Steel Greatsword – Semaocağı Büyük Çelik Kılıcı
Skyforge Steel Battleaxe – Semaocağı Çelik Cenkbaltası
Skyforge Steel Dagger – Semaocağı Çelik Hançeri
Skyforge Steel War Axe – Semaocağı Çelik Savaş Baltası
Skytemple Ruins – Sematapınağı Harabeleri
Night Falls on Sentinel – Sentinel’de Gecenin Çöküşü
Basket – Sepet
Septim Dynasty – Septim Hanedanı
Septimus Signus’s Outpost – Septimus Mağarası
Summon Unbound Dremora – Serbest Dremora Çağır
bash – Sert darbe
Solid Dwemer Metal – Sert Dwemer Metali
Platter – Servis Tabağı
Tonal Architect – Ses Mimarı
Muffle – Sesboğan
Silent Moons Camp – Sessiz Ay Kampı
Silent Ruin – Sessiz Harabe
Silent City Catacombs – Sessiz Şehir Yer altı Mezarları
Level – Seviye
logbook – Seyir defteri
Stablemaster – Seyisbaşı
Pilgrim’s Trench – Seyyah Hendeği
Pilgrim’s Path – Seyyah’ın Yolu
Shagrol’s Warhammer – Shagrol’un Savaşbalyozu
Shahvee’s Amulet of Zenithar – Shahvee’nin Zenithar Madalyonu
Shalidor’s Maze – Shalidor Labirenti
Sheogorath Boots – Sheogorath Çizmeleri
Sheogorath Outfit – Sheogorath Giysisi
Shor’s Watchtower – Shor’un Gözetleme Kulesi
Shor’s Hall – Shor’un Salonu
Shor’s Stone – Shor’un Taşobası
Skeever – Sıçan
Polymorph Skeever – Sıçan Biçimi
Skeever Tail – Sıçan Kuyruğu
Ratway – Sıçanyolu
Ratway Warrens – Sıçanyolu Ağılları
Ratway Vaults – Sıçanyolu Tünelleri
Adept (nesne) – sıradan
Phial – Sırça
Arcanaeum – Sırlar Odası
Sybil – Sibil
Thaumaturgist’s Hut – Sihirbazın Kulübesi
Weapon racks – Silah Askısı
Disarm – Silahsızlandırma
Alchemy – Simya
Alchemy Labs – Simya Laboratuarı
Alchemist’s Shack – Simyager Barakası
Sinderion’s Serendipity – Sinderion Şansı
Sinderion’s Field Laboratory – Sinderion’un Alan Laboratuarı
Sinding’s Skin – Sinding’in Derisi
Fly Amanita – Sinek Mantarı
sneak attack – Sinsi saldırı
Falmer Skulker – Sinsi Yitikelf
Sneak – Sinsilik
Battlements – Siper
Misty Grove – Sisli Koru
Bannermist Tower – Sislibayrak Kulesi
Mistwatch – Sislinöbet Kalesi
Mistveil Keep – Sispeçe Kalesi
Vampire Mistwalker – Sisrevan Vampir
Skeffington Coven – Skeffington Cadılar Meclisi
Skooma-Addled – Skooma Sarhoşu
Skuldafn Temple – Skuldafn Tapınağı
Sabre Cat of Skyrim – Skyrim’in Keskindişi
Sloads – Sloadlar
Wreck of the Winter War – Soğuk Savaş Enkazı
Bonechill Passage – Soğukkemik Geçiti
Chillwind Depths – Soğukrüzgar Mağarası
Chillfurrow Farm – Soğuksaban Çiftliği
Left Hand Miner’s Barracks – Sol-el Madencileri Barakası
Left Hand Mine – Sol-el Madeni
Pale Pass – Soluk Geçit
Salmon – Somon
Salmon Steak – Somon Biftek
Salmon Meat – Somon Eti
Salmon Roe – Somon Yumurtası
Eternal Spirit – Sonsuz Ruh
Blood-Kin – Soydaş
Kidsman – Soydaş
Thane – Soylu
Nobles – Soylular
Jester – Soytarı
Jester’s Boots – Soytarı Çizmeleri
Jester’s Gloves – Soytarı Eldivenleri
Jester’s Clothes – Soytarı Giysileri
Jester’s Hat – Soytarı Şapkası
Summoned with words. Bound by blood. – Söz ile çağrılır. Kan ile bağlanır.
Words – Sözcükler
Contract – Sözleşme
Vigil of Stendarr – Stendar’ın Gece Gözcüsü
Stendarr’s Beacon – Stendarr Feneri
Stendarr’s Mercy – Stendarr’ın Merhameti
Stros M’Kai Rum – Stros Romu
Bodies of Water – Su Kaynakları
Waterbreathing – Suda soluma
Assassin – Suikastçı
Gourd – Sukabağı
Altar – Sunak
aspect – suret
Surilie Brothers – Surilie Kardeşler
Silencer – Susturucu
Calm – Sükunet
Pheasant – Sülün
Pheasant Breast – Sülün Göğsü
Pheasant Roast – Sülün Rosto
Broom – Süpürge
Pitcher – Sürahi
Creep cluster – Sürüngen Çalı
Milk drinker – Süt çocuğu
Sylgja’s Satchel – Sylgja’nın Çantası
Tower of the Dawn – Şafak Kulesi
Dayspring Canyon – Şafak Vadisi
Fort Dawnguard – Şafakmuhafızı Kalesi
Dawnguard – Şafakmuhafızları
Dawnbreaker – Şafaksöken
Monarch Butterfly – Şah Kelebeği
Hawk – Şahin
Hawk Beak – Şahin Gagası
Cloud District – Şahin Tepesi
Hawk Feathers – Şahin Tüyleri
Falmer Shaman – Şaman Yitikelf
Candlestick – Şamdan
sconce – şamdan siperi
Lady Luck – Şans Leydisi
Wine – Şarap
Meadery – Şaraphane
City Guards – Şehir Muhafızları
Snowback – Şerefsiz
Healing – Şifa
Heal Other – Şifa Ver
Healer – Şifacı
Healing Hands – Şifalı Eller
Dresser – Şifonyer
Poetic Edda – Şiirsel Edda
Thunderbolt – Şimşek
Shiv – Şiş
Sun’s Dawn – Şubat Ayı
Saint of Suspicion – Şüphelerin Azizi
Writ of Sealing – Taahhüt Fermanı
Great Porch – Talimevi
Thalmor Headquarters – Talmor Karargahı
Shrine of Talos – Talos Mabedi
Temple of Talos – Talos Tapınağı
Order of Talos – Talos Tarikatı
God – Tanrı
Goddess – Tanrıça
Sanctuary – Tapınak
Temple – Tapınak
Temple Bulletin – Tapınak Bildirileri
Temples – Tapınaklar
Cult – Tarikat
Erik Hoe-pusher – Tarlasürücü Erik
Stone Rubbing – Taş Kabartma
Understone Keep – Taş Saray
Stone Tablet – Taş Tablet
Coldhearted Gravedigger – Taşkalpli Mezarcı
Stonearm – Taşkollu
Stony Creek Cave – Taşlı Dere Mağarası
Stone-Singer – Taşozanı
Stonehills – Taştepe
Stonehill Bluff – Taştepe Kampı
Stoneflesh – Taşvücut
Gentle Repose – Tatlı Huzur
Tempered – Tavlanmış
Rabbit – Tavşan
Chicken – Tavuk
Chicken Breast – Tavuk Göğsü
Chicken’s Egg – Tavuk Yumurtası
New Blood – Taze Kan
Hound – Tazı
Temple of the One – Tek Tanrı Tapınağı
One-Handed – Tek-Elli
Olaf One-Eye – Tek-Göz Olaf
Articulation – Telaffuz
Telekinesis – Telekinezi
Inspiration – Telkin
Imbuer – Telkinci
House Telvanni – Telvanni Hanesi
letter of credit – Teminat mektubu
Sun’s Height – Temmuz Ayı
Effigy – Temsili kukla
Pacify – Teskin etme
Vipir the Fleet – Tez Vipir
Thalmor Embassy – Thalmor Elçiliği
Thalmor Justiciar – Thalmor Yargıcı
Thorald Gray-Mane – Thorald Kıryele
Talisman – Tılsım
Enchanter – Tılsımcı
Elven Enchanter – Tılsımcı Elf
Enchanting – Tılsımlama
Enchantment – Tılsımlama
Arcane Enchanters – Tılsımlama Tezgahı
Charmed Necklace – Tılsımlı Kolye
Enchanted Ring – Tılsımlı Yüzük
Asylums – Tımarhane
Fox – Tilki
Fox Pelt – Tilki Kürkü
Shivering Isles – Titrek Adalar
Whistling Mine – Tizses Madeni
Tolfdir’s Alembic – Tolfdir’in Damıtma Düzeneği
Tolvald’s Cave – Tolvald’ın Mağarası
Scroll – Tomar
Harvest – Toplamak
Spriggan Earth Mother – Toprakana Ağaçperisi
Geomancy – Toprakbüyücülüğü
Torsten’s Skull Key – Torsten’in Kurukafa Anahtarı
Torygg’s War Horn – Torygg’nin Savaş Borazanı
Vampire Fledgling – Toy Vampir
Dustman’s Cairn – Tozadam Höyüğü
Stumbling Sabrecat – Tökezleyen Keskindiş
Drum – Trampet
Treoy’s Ornamental Ring – Treoy’un Süs Yüzüğü
Treva’s Watch – Treva Kalesi
Treva River – Treva Nehri
Tribune – Tribün
Troll – Trol
Troll Fat – Trol Yağı
Tsun’s Battle Axe – Tsun’ın Savaş Baltası
Bronze Water Cave – Tunçbuz Mağarası
Tundra Cotton – Tundra Pamuğu
Turnip – Turp
Orange Dartwing – Turuncu Yusufçuk
Incinerate – Tutuştur
Salt Pile – Tuz Yığını
Nightgate Inn – Tünkapısı Hanı
Quill – Tüy Kalem
Umaril the Unfeathered – Tüysüz Umaril
Hagraven – Ucube
Hagraven Claw – Ucube Tırnağı
Hagraven Feathers – Ucube Tüyleri
Serpent’s Bluff Redoubt – Uçurum Palankası
Uttering Hills Camp – Uğultulu Tepe Kampı
Uttering Hills Cave – Uğultulu Tepe Mağarası
Courier – Ulak
Ulfberth War-Bear – Ulfberth Savaş-Ayısı
Ulfric Stormcloak – Ulfric Fırtınapelerin
Ulfric’s Gag – Ulfric’in Tacı
Great Sage – Ulu Bilge
High Gate Ruins – Ulu Geçit Harabeleri
High Hrothgar – Ulu Hrothgar
High Rock – Ulu Kaya
High King – Ulu Kral
High Queen – Ulu Kraliçe
Highmoon Hall – Uluay Malikanesi
Highborn – Uludoğan
Province of High Rock – Ulukaya Vilayeti
Forgotten Vale – Unutulmuş Vadi
Expert (kişi) – Usta
Master-Wizard – Usta Büyücü
Journeyman’s Nook – Usta Köşesi
Razorfish – Ustura balığı
Lute – Ut
Attunement Sphere – Uyum Küresi
Torpor – Uyuşturucu
Sleeping Tree Camp – Uyuyan Ağaç Kampı
Sleeping Tree Sap – Uyuyan Ağaç Özü
Sleeping Giant Inn – Uyuyan Dev Hanı
Space Core – Uzay Çekirdeği
Long Taffy Treat – Uzun Karamela Şekeri
Long Bow – Uzun Yay
Longhammer – Uzunbalyoz
Abecean Longfin – Uzunyüzgeç
Keening – Uzuvkesen
Sunder – Uzuvkoparan
Thrice-blessed – Üç Kez Kutsanmış
Swindler’s Den – Üçkağıtçı Mağarası
Desperate Gambler – Ümitsiz Kumarbaz
Animonculory – Üretim Atölyesi
Master (kişi) – Üstat
Clothes Iron – Ütü
Rift – Vadi
Riften / Rifton – Vadikent
Vaermina’s Torpor – Vaermina’nın Uyuşturucusu
Wild Goat – Vahşi Keçi
Berserker – Vahşi Savaşçı
Berserker rage – Vahşi Savaşçı öfkesi
Valdr’s Lucky Dagger – Valdr’ın Şansı Hançeri
Vampire – Vampir
Vampire’s Seduction – Vampir Cazibesi
Vampire’s Thrall – Vampir Esiri
Vampire’s Sight – Vampir Görüşü
Vampire Dust – Vampir Tozu
Vampiric Drain – Vampir Ziyafeti
Vampire’s Servant – Vampir’in Kölesi
War of Succession – Veraset Savaşı
Wars of Succession – Veraset Savaşları
Tribute – Vergi
Verner’s Satchel – Verner’in Çantası
Province – Vilayet
Vilkas’s Sword – Vilkas’ın Kılıcı
Viola’s Gold Ring – Viola’nın Altın Yüzüğü
Vittoria’s Wedding Band – Vittoria’nın Evlilik Yüzüğü
Vivec City – Vivec Şehri
Vlindrel Hall – Vlindrel Malikanesi
Volkihar Courtyard – Volkihar Avlusu
Volkihar Ruins – Volkihar Harabeleri
Castle Volkihar – Volkihar Kalesi
Volkihar Keep – Volkihar Kalesi
Volkihar Vampire Clan – Volkihar Vampir Klanı
Volkihar Vampire – Volkihar Vampiri
Volkihar Undercroft – Volkihar Yer altı Kemeri
Welknyd – Welkynd
Weynon Priory – Weynon Manastırı
Weynon Stones – Weynon Taşları
Fragment of Wuuthrad – Wuuthrad’ın Parçası
Wylandriah’s Spoon – Wylandriah’ın Kaşığı
Wylandriah’s Soul Gem – Wylandriah’ın Ruh Cevheri
Wild Hunt – Yaban Avı
Jazbay Grapes – Yaban üzümü
Outsider – Yabancı
Scorcher – Yakıcı gaz
cauterizing agent – Yakma aracı
Ruby – Yakut
Silver Ruby Ring – Yakut
Ruby Dragon Claw – Yakut Ejderha Pençesi
Liar’s Retreat – Yalancı Sığınağı
Gildergreen – Yaldızağaç
Gilded Wristguards – Yaldızlı Eldivenler
Elven Gilded ……. – Yaldızlı Elf ………
Blades Sword – Yalım Kılıcı
Blades – Yalımlar
Lonely-Gale – Yalnızbora
Velothi Mountains – Yalvaç Dağları
Burned Book – Yanık Kitap
Illusion – Yanılsama
Pickpocket – Yankesicilik
Fishing Job – Yankesicilik Görevi
Quarried Stone – Yapı Taşı
Cliff Racer – Yar Koşan
Cliff Racer Wine – Yar Koşan Şarabı
Lover Stone – Yar Taşı
Close Wounds – Yaraları Sarma
Wounded Frostbite Spider – Yaralı Ayaz Örümceği
Bat – Yarasa
Moldering Ruins – Yarasaevi Harabesi
Acolyte – Yardımcı Rahip
Justiciar – Yargıç
Justiciars – Yargıçlar
Half-Moon Mill – Yarımay Değirmeni
Cliffside Retreat – Yarkenarı Sığınağı
Pinepeak Cavern – Yaslıdoruk Mağarası
Pinemoon Cave – Yaslıkamer Mağarası
Pinewatch – Yaslınöbet
Life-extending magics – Yaşam uzatma büyüleri
Atmora – Yaşlıçam
lingering – Yavaş
Housecarl – Yaver
Brood Cavern – Yavrukuş Mağarası
Bedlam Job – Yavuz Hırsız Görevi
Bow – Yay
Summurset – Yaztutan
Summerset Isle – Yaztutan Adası
Summerset Shadows – Yaztutan Gölgeleri
Summerset Shadows Boots – Yaztutan Gölgeleri Çizmeleri
Summerset Shadows Gloves – Yaztutan Gölgeleri Eldivenleri
Summerset Shadows Armor – Yaztutan Gölgeleri Zırhı
Mane – Yele
Bleak Falls Barrow – Yelkıran Höyüğü
Windstad Manor – Yelkonak Malikanesi
Windpeak Inn – Yeltepe Hanı
Forsworn – Yeminliler
Mudcrab – Yengeç
Mudcrab Chitin – Yengeç Kıskacı
Crabber’s Shanty – Yengeçevi Barakası
New Gnisis Cornerclub – Yeni Gnisis Kulübü
Restoration – Yenileme
Kynreeve – Yenilmez
Underforge – Yeraltıocağı
Settlements – Yerleşim Yerleri
Green Dragon – Yeşil Ejderha
Green Apple – Yeşil Elma
Greenspore – Yeşil Tohum
Greenspring Hollow – Yeşilbahar Oyuğu
Fort Greenwall – Yeşilduvar Kalesi
Shadowgreen Cavern – Yeşilgölge Mağarası
Greenheart – Yeşilkalp
Erik Greenthumb – Yeşilparmak Erik
Valenwood – Yeşilyurt
Greenmote – Yeşilzerre
Jade and Sapphire Circlet – Yeşimtaşı ve Safir Taç
Jade and Emerald Circlet – Yeşimtaşı ve Zümrüt Taç
Orphan Rock – Yetim Kayası
Orphan’s Tear – Yetim’in Gözyaşı
Destruction – Yıkım
Serpent Stone – Yılan Taşı
Serpentstone Isle – Yılantaşı Adası
Lightning Storm – Yıldırım Fırtınası
Lightning Bolt – Yıldırım Oku
Lightning Cloak – Yıldırım Pelerin
Lightning Rune – Yıldırım Tuzağı
Dismay – Yıldırma
Star – Yıldız
Binder’s Conclave – Yıldız Meclisi
Oculory – Yıldız Merceği
Star-Made Knight – Yıldız Şövalye
Ruined Book – Yıpranmış Kitap
Call of Valor – Yiğit Çağrısı
Hall of Valor – Yiğitler Salonu
Yisra’s Necklace – Yisra’nın Kolyesi
Missing God – Yitik Tanrı
Falmer – Yitikelf
Falmer Sword – Yitikelf Kılıcı
Falmer Ear – Yitikelf Kulağı
Falmer Arrow – Yitikelf Oku
Falmer War Axe – Yitikelf Savaş Baltası
Left Eye of the Falmer – Yitikelf Sol Gözü
Falmer Bow – Yitikelf Yayı
Yngol Barrow – Yngol Höyüğü
Helm of Yngol – Yngol Miğferi
Eliminator – Yok Edici
Companion – Yoldaş
Companions – Yoldaşlar
Harbinger – Yolgösteren
Yorgrim Overlook – Yorgim Yamacı
Lake Yorgrim – Yorgrim Gölü
River Yorgrim – Yorgrim Nehri
Moss Mother Cavern – Yosun Ana Korusu
Mossy Glen Cave – Yosunlu Vadi Mağarası
Corruption – Yozlaşma
King of Corruption – Yozlaşma Kralı
Skull of Corruption – Yozlaştırma Kurukafası
Fallowstone Cave – Yoztaş Mağarası
Ysgramor’s Soup Spoon – Ysgramor’un Çorba Kaşığı
Tomb of Ysgramor – Ysgramor’un Kabri
Ysgramor’s Tomb – Ysgramor’un Kabri
Egg-Brother – Yumurta Kardeşi
Egg Sac – Yumurta Kesesi
Dragonfly – Yusufçuk
Balgruuf the Greater – Yüce Balgruuf
High Elf / Altmer – Yüce Elf
Higher Art – Yüce Sanat
Valtheim Keep – Yüksekburç Kalesi
Valtheim Towers – Yüksekburç Kulesi
Fire Within – Yürekten Ateş
Keeper of the Ring – Yüzük Muhafızı
Brute – Zalim
Time-Wound – Zaman Yarığı
Slow Time – Zaman Yavaşlatma
End Times – Zamanın Sonu
Dainty Sload – Zarif Yelken
Lesser Ward – Zayıf Himaye
Turn Lesser Undead – Zayıf Hortlak Defet
Venomfang Skeever – Zehirli Sıçan
Resist Poison – Zehre Direnç
Armor – Zırh
Gauntlets – Zırh Eldiveni
Armorer – Zırhçı
Brain Rot – Zihinçürüten
Chain Lightning – Zincirleme Yıldırım
Ebony Mail – Zincirli Abanoz Zırhı
Peak’s Shade Tower – Zirvegölge Kulesi
Age of Oppression – Zulüm Çağı
Emerald – Zümrüt
Silver Emerald Necklace – Zümrüt
Emerald Dragon Claw – Zümrüt Ejderha Pençesi

Tavsiye Ediyoruz

VAMPYR – Türkçe Yama Çalışması

Genel Proje Yöneticisi Evren Aydın Proje Yöneticileri Yusuf Alp Akarsu Muhammet Topcu Editörler Alp Kaan …